Kanariøyene tillater bygging av firestjerners hoteller

Regionsregjeringen på Kanariøyene er i ferd med å endre loven om turismefornyelse slik at det blir tillatt å bygge nye hoteller av firestjerners kvalitet.

Nå blir det igjen tillatt å bygge nye firestjerners hoteller på Kanariøyene. Det kan utløse en del prosjekter som har ligget i skuffer og skap i lang tid. Foto: Hugo Ryvik

I dag tillater loven, som ble innført i 2013, kun bygging av minimum femstjerners hoteller på tidligere ubebygd mark, mens eksisterende hoteller kan oppgraderes til minimum fire stjerner.

Nå er et utkast til lovendring vedtatt, hvor nye firestjerners hoteller som innfrir visse kvalitetskrav til økologisk effektivitet og service.

Utkastet skal ligge ute på høring hos rådgivingskomiteen i 15 dager, deretter blir det sendt til parlamentet for godkjenning.

Det betyr at loven raskt kan tre i kraft.

På Gran Canaria ligger en rekke hotellprosjekter i dvale, og mange av disse kan nå blir realisert.

Bare på sørsiden av øya er det 15 prosjekter som nå kan bli aktualisert, ifølge Laprovincia.es.