Går hardere til verks mot nedslitte hoteller

Inspeksjoner og sanksjoner for turistanlegg som ikke fornyes er lagt inn i et nytt lovutkast om fornyelse av turisme på Kanariøyene.

Kanariøyenes myndigheter ønsker seg flere luksushoteller. Slik som dette, som ligger i luksusstrøket Meloneras på Gran Canaria. Foto: Hugo Ryvik.

Den kanariske turismeloven fra 1995 og retningslinjer fra 2003 er i ferd med å fornyes, skriver Laprovincia.es.

Nå skal det legges betydelig hardere press på eiere av nedslitte hoteller og andre turistanlegg om å renovere og fornye.

Må innfri kvalitetskrav

I utkastet til en ny lov, som kalles fornyelse av turisme, er det lagt inn en regel om at det skal kunne utføres regelmessige inspeksjoner for å sjekke om anleggene møter kvalitetskravene som er satt av myndighetene.

Gjør de ikke det, kan eierne i verste fall miste lisensen til å drive virksomheten.

Det innføres også forskjellige andre sanksjoner som straff før det går så langt at lisensen inndras. Hovedregelen blir at det ikke skal gå mer enn ti år mellom hver delvis eller full fornyelse.

Nye insentiver som skal oppmuntre til fornyelse er også lagt inn i lovutkastet.

Innføring av fornybar energi blir blant annet premiert, og det åpnes for å bygge en ekstra etasje på eksisterende bygninger for å øke antall overnattingsplasser.

Lovfiasko

Turismeloven fra 1995 og retningslinjer fra 2003 etablerte en rekke tiltak for å få til en fornyelse av hotell og leilighetshotell på Kanariøyene.

Men dette har ikke fungert. Snarere tvert imot, flere turistanlegg har blitt enda mer nedslitt i perioden, noe som har ført til tap av konkurransekraft for Kanariøyene som turistmål.

På Gran Canaria er det særlig Playa del Ingles-området og til dels Puerto Rico som preges av en del slitte overnattingssteder.

Åpner for mer utbygging

Den nye loven dekker også en harmonisering av loven om landområder.

Siden 2001 har det vært byggeforbud for nye hoteller på hittil ubebygd mark. Nå åpnes det for at det kan bygges.

Hovedkravet er at det må være hoteller eller leilighetshoteller med fem stjerner.

Løsner strupetak

Det skal også innføres mekanismer som skal hindre at byggeprosjekter blir paralysert på grunn av byråkratiet på Kanariøyene, noe som har vært et enormt problem for utbyggere hittil.

Lovforslaget skal legges frem i det kanariske stortinget i desember.

Hvis loven blir godkjent, kan den tre i kraft i mai neste år.