Sauer og geiter forebygger branner på Gran Canaria

Øyrådet på Gran Canaria inngår avtaler med gjetere om å la dyrene beite i brannutsatte områder for å forebygge brann.

Sauer og geiter skal gnafse i seg brannfarlige vekster på Gran Canaria. Foto: Hugo Ryvik

Dette er en metode som tradisjonelt har blitt brukt for å fjerne brannfarlige vekster og lage branngater i naturen, og har vist seg effektiv.

I dag pågikk den første beitingen som er koordinert av teknikere fra miljøtjenesten på Gran Canaria og gjeterne: 

En gjeter demonstrerte hvordan flokken hans kunne lage en branngate i løpet av få timer i et skogsområde i Aríñez, San Mateo.

Fraflytting gir økt brannrisiko

Fraflyttingen fra landlige områder på Gran Canaria har ført til økt fremvekst av busker og kratt, og dermed økt brannrisiko.

Tidligere landbruksområder er nå dekket av biomasse som lett kan ta fyr og bidra til spredning av branner.

30 000 dyr og 90 gjetere

Det fins 30 000 sauer og geiter på Gran Canaria, og disse kan gjøre stor nyte i brannforebyggende arbeid.

Dessuten er det en billig måte å forebygge branner på.

90 gjetere er i virksomhet på øya, og 30 av disse lar dyrene beite i offentlige skogsområder.

Foreløpig har øyrådet inngått avtaler med 15 gjetere. Målet er å oppnå avtaler med 50 gjetere i løpet av året.