ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 13. JANUAR 2011 - SIST ENDRET 01. MAI 2022
Det værmessige klimaet bidro til at 15 millioner turister besøkte Kanariøyene i 2015. Foto: Jeff Schmaltz LANCE_EOSDIS MODIS Rapid Response Team/NASA

Kanariøyene byr på klima for herlige ferieopphold

Kanariøyene består av syv større, bebodde øyer og flere mindre øyer. Klimaet for ferieopphold er svært gunstig med mye sol og varme, særlig på de østlige øyene, mange aktivitetstilbud og variert, vakker natur. Aller best værmessig klima er det sør på Gran Canaria.

ANNONSE

Kanariøyene tilhører Spania, men er geografisk sett i Afrika i og med at de ligger i Atlanterhavet utenfor kysten av Marokko og Vest-Sahara. Fra nærmeste kanariøy er det 115 kilometer til det afrikanske kontinentet.

Disse vulkanske øyene er i dag det klart mest populære reisemålet for skandinaviske sydenturister.

Kanariøyene har klima for solbading

Det som lokker turistene til Kanariøyene er et stabilt, varmt klima med rundt 20 plussgrader i snittemperatur gjennom året, mye sol, mange fine strender, en nydelig natur, og en ikke alt for lang eller dyr reise fra de skandinaviske landene.

Sjekk været akkurat nå på web-kamera forskjellige steder på Kanariøyene.

Aktivitetstilbudet er også svært stort og variert.

Prisnivået for mat og drikke er heller ikke avskrekkende etter skandinavisk målestokk.

Mange skandinaver velger å overvintre, eller har flyttet permanent til en av Kanariøyene. Gran Canaria er særlig populær for nordmenn som bor fast eller overvintrer på Kanariøyene.

Åtte bebodde kanariøyer

De bebodde Kanariøyene er Fuerteventura, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera, Lanzarote, La Palma, Tenerife og småøya La Graciosa nord for Lanzarote.

Alle disse er reisemål for skandinaviske sydenturister, med Gran Canaria på besøkstoppen.

Bebyggelse fins også på Isla del Lobos nord for Fuerteventura i form av gamle fiskerhus, forskningshus, besøkssenter og kafé.

Klimaet på Kanariøyene

Et usedvanlig stabilt subtropisk klima på Kanariøyene gjør at det sjeldent blir ufyselig kaldt eller uutholdelig varmt.

Las Palmas på nordsiden av Gran Canaria har en gjennomsnittstemperatur på 17 grader i januar, og 23 grader i august og september. På sørsiden av Gran Canaria er det normalt 4-8 grader varmere enn i Las Palmas.

I fjellene kan det likevel bli riktig kaldt om vinteren, ned imot null grader på det kaldeste.

Selv i sør kan det en sjelden gang forekomme temperaturer ned i 10-12 grader på dagtid om vinteren.

Lite regn på Kanariøyene

Selv om det normalt er lite nedbør, kan det komme en hel del regn om vinteren. Dette gjelder særlig de vestligste Kanariøyene, La Palma, El Hierro, Tenerife og La Gomera.

Gran Canaria får en hel del nedbør på den nordlige delen, men er betydelig tørrere i sør. Tørrest av Kanariøyene er Fuerteventura og Lanzarote.

Nordsiden av Kanariøyene er generelt våtere enn sørsiden.

Årsaken til det stabile klimaet på Kanariøyene er Kanaristrømmen i kombinasjon med den nordøstige passatvinden som blåser store deler av året. Kanaristrømmen kjøler ned og jevner ut temperaturforskjellene mellom årstidene.

Værfenomenet calima er unikt for Kanariøyene

Et unikt værfenomen som nå og da rammer Kanariøyene heter calima. Tørr og varm østavind blåser fra Afrika ut over Atlanterhavet og tar med seg sandstøv fra Sahara. Det fører til at temperaturen på Kanariøyene blir veldig høy.

Sandstøvet gjør at sikten kan bli dårlig, og støvet legger seg over alt. En calima kan vare fra noen timer til flere dager.

Calima kan oppstå når det subtropiske høytrykket ligger langt nord, og det er lavtrykk sør for Kanariøyene.

Calma er ikke scirocco

Calima blir ofte forvekslet med scirocco, også kalt sirocco, men dette er noe annet. Scirocco oppstår når det kommer lavtrykk inn over Middelhavet fra Atlanterhavet.

Da er det sterke vestlige vinder med varm og tørr luft som kan inneholde sandstøv. Disse blåser nordover fra Nord-Afrika over Middelhavet, hvor det det blir tilført fuktighet, og inn over Sør-Europa.

Scirocco kan gi nedbør, noe som ikke er tilfelle med calima. Det er heller ikke vanlig med kraftige vinder under en calima.

Kanariøyene kan noen ganger få et snev av sciroccoen i form av vind hvis den ligger langt vest, men uten fuktigheten.

Kanariøyene har en flott natur

Liker du å vandre i fjell og natur, vil du neppe kjede deg på Kanariøyene. Landskapet preges av vulkanske fjell, raviner og bratte kyster.

Det høyeste fjellet på Kanariøyene er Pico de Teide på Tenerife, som med sine 3718 meter over havet også er Spanias høyeste fjell.

Teide er fortsatt en aktiv vulkan, og er den tredje høyeste vulkanen i verden blant de som ligger på en vulkanøy. 

Palmer, kaktus, aloe vera og blomster fins i store mengder og mange variasjoner på øygruppen. Mandeltrær er også et vanlig syn.

Stedegne vekster florerer på Kanariøyene

Kanariøyene har i tillegg mange stedegne (endemiske) vekster.

Blant de mest kjente er drageblodstreet, kanaripalmen og kanarifurua (Pinus canariensis), med store kongler og lange lange nåler som sitter sammen i grupper på tre. I motsetningen til den skandinaviske furua, vokser kanarifurua på store høyder, fra 800 til 2000 meter over havet.

Kanaripalmen (Phoenix canariensis) kan bli 15 meter høy og ha opp til 200 blad som blir 5-6 meter lange.

Flere stedegne dyrearter fins på Kanariøyene

Kanariøyene har verken giftslanger, giftige insekter, store kattedyr eller andre kryp og dyr som potensielt kan skade folk, så du trenger ikke å bekymre deg for farlige dyr.

Ufarlige krypdyr fins det en del av i form av 12 forskjellige arter firfisler, øgler og skinker. 9 av disse er stedegne.

Gigantøglene (Gallotia stehlini) på Gran Canaria kan bli 80 centimeter lange. Denne arten har figurert på listen over truede arter, men risikoen for at den skal forsvinne er relativt liten, og den er ikke fredet.

Gigantøglene på La Gomera (Gallotia bravoana, opptil 40 cm lange) er de eneste kanariøglene som er fredede, og det jobbes aktivt for å redde disse artene. Øglene på  El Hierro (Gallotia simonyi, opptil 60 centimeter) er på listen over truede arter, men er ikke fredede. 

Tenerife har også en kjempeøgle, Gallotia intermedia, som kan bli opptil 50 centimeter lang. Denne arten trodde man for noen år siden at var i fare for å forsvinne, men så ble det oppdaget store kolonier på Arona-fjellet.

Av pattedyr som lever i det fri fins kaniner, mus, rotter, flaggermus og berberekorn (kun på Fuerteventura). I havet fins 20 hvalarter og 4 havskilpaddearter.

Kanariøyenes rike fugleliv

Fugler fins det over 350 arter av på Kanariøyene. 90 av disse hekker på øygruppen.

Blåfink, kanaridue, kanarifuglekonge og kanarigransanger er stedegne arter. Kanaripiplerke og kanariseiler fins både på Kanariøyene og på Madeira, og kanariirisk (den ville utgaven av kanarifuglen) fins på Kanariøyene og på Azorene.

Rundt 30 av dagsommerfuglartene på Kanariøyene er stedegne.

Kanariøyene er delvis selvstyrt

Kanariøyene utgjør et autonomt område av Spania, hvilket innebærer at de har en stor grad av selvstyre.

Området er delt i provinsene Las Palmas, hvor øyene Gran Canaria, Lanzarote og Fuerteventura hører til, og Santa Cruz de Tenerife, som inkluderer Tenerife, La Palma, La Gomera, og El Hierro.

Hovedsteder er Las Palmas og Santa Cruz de Tenerife.  Regjeringens hovedsete veksler mellom disse to byene.

Kanariøyenes historie

Øygruppa Kanariøyene har vokst opp av havet fra juratiden for 146-200 millioner år siden frem til moderne tid.

På spansk heter den Islas Canarias, dvs. ”Hundeøyene” (cane betyr hund på latinsk), noe som kan henføres til de mange store hundene som fantes på Kanariøyene.

Det fins også en ganske fersk teori om at det ikke var hunder, men store seler som møtte romere som kom til Kanariøyene og ga opphav til navnet. Det latinske navnet for sel er "canis marinus", det vil si sjøhund.

Nyere teorier hevder også at navnet er etter en berberisk folkegruppe kalt canarii, eller fra det afrikanske folket Gannaria, som befolket fastlandet øst for Kanariøyene.

Kanariøyene ble kjent i antikkens dager

Kanariøyene ble gjenoppdaget på 1200-tallet, men har trolig vært kjent helt siden antikkens dager. De gamle grekerne beskrev det som "De lykkelige øyene”.

Den eldste bosettingene på Kanariøyene er datert til cirka 500 år før Kristus, men det er usikket når de ulike øyene ble befolket.

Forskere i Madrid hevder at det kan ha vært bosettinger på Kanariøyene allerede for 25 000 år siden.

Kanariernes ukjente opphav

Opphavet til urbefolkningen på Kanariøyene er fortsatt ikke avklart. Flere teorier er lagt frem på grunnlag av gravfunn, ruiner og beskrivelser som spanjolene gjorde på 1400-tallet.

Mye tilsier at de kom fra flere ulike områder med stor spredning både geografisk, kulturelt og språkmessig.

Beskrivelser fins av mørkhudede, brunøyde mennesker på de østligste øyene og lyshudede, blåøyde mennesker med rødt hår lenger vest.

Guanche er en person fra Tenerife

Urbefolkningen på Kanariøyene blir ofte omtalt som ”guancher”, men dette er misvisende. Guanche betyr bare ”person fra Tenerife”.

Denne tesen blir i 2013 imøtegått av en språkprofessor ved univeristetet i Las Palmas, Maximiano Trapero. Han mener at ordet guanche og diverse avarter av dette er en fellesbetegnelse for urbefolkningen på alle Kanariøyene, og stammer fra fransk.

Franskmannen Jean de Bethencourt gikk i land på Lanzarote i 1402, og brukte betegnelsene guenchir og guenche på urbefolkningen. Bethencourt var før spanjolene på Kanariøyene.

Levde isolert på hver sin øy

Siden de ikke hadde noen fartøy, levde urbefolkningen på Kanariøyene isolert på hver kanariøy i huler og runde steinhus frem til spanjolene tok over på 1400-tallet.

De store Kanariøyene hadde flere uavhengige kongedømmer med adel og allmue.

Kanariøyene ble erobret på 1400-tallet

De første Kanariøyene havnet under spansk styre da normanneren Jean de Béthencourt erobret Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro og deler av La Gomera i perioden 1402-1405.

Fra 1478 til 1496 ble resten av Kanariøyene inntatt av spanjolene i en blodig krig der urbefolkningen satte seg kraftig til motverge. Svært mange ble drept eller døde av epidemier i denne perioden. Resten ble assimilert med spanjolene.

I dag fins det ingen som er direkte etterkommere av urbefolkningen på Kanariøyene. Av språket er kun noen få setninger samt noen ord, steds- og slektsnavn bevart. Likhetstrekk med andre språk er ikke påvist.

Næringslivet på Kanariøyene preges av turisme

Turisme er i dag den viktigste inntektskilden på Kanariøyene.

15 millioner  turister besøkte Kanariøyene i 2019.

Turistmyndighetene har anslått at det var 328 000 turister på Kanariøyene i gjennomsnitt per dag det året.

Det gir et folketilskudd på 15 prosent, i og med at det bor i underkant av 2,2 millioner mennesker på øygruppen.

De fleste kom fra Storbritannia og Tyskland, med Skandinavia som nummer tre med godt over en million besøkende på Kanariøyene.

Selv om det kommer svært mange turister, dekker ikke turistanleggene mer enn 1,76 prosent av øygruppens areal, mest på Fuerteventura og minst på El Hierro.

Jordbruk er fortsatt viktig på Kanariøyene

Jordbruk er en annen viktig næring på Kanariøyene. Totalt ble det dyrket 900 086 tonn landbruksprodukter til en verdi av 500-600 millioner euro på Kanariøyene i 2009.

De største eksportartiklene er bananer, tomater, poteter, løk og avokado.

Andre ting som dyrkes er blant annet korn, bønner, agurk, zucchini, gulrøtter, appelsiner, sitroner, papaya, mango, ananas, oliven, krydderplanter og salater.

Geiter, sauer og storfe holdes som husdyr. Fiske og fiskeforedling har også alltid vært viktig for øyene og er i dag en voksende næringsgren.

Kanariøyene er frihavn

Den geografiske plasseringen og statusen som frihavn gjør at Kanariøyene har viktige bunkringshavner for skipstrafikk mellom Europa og andre deler av verden.

Fergeforbindelser fins mellom de bebodde Kanariøyene, til det spanske fastlandet og til Madeira.

Fakta om Kanariøyene

 • Land: Kanariøyene tilhører Spania
 • Språk: Språket på Kanariøyene er en variant av spansk som mange fra fastlandet har problemer med å forstå.
 • Trosretning på Kanariøyene: Katolsk
 • Kanariøyenes Areal: regionen er 36.000 kvadratkilometer inkludert havområdene  mellom øyene (inkludert i november 2018). Landarealet er 7492 km2.
 • Klima på Kanariøyene: Subtropisk
 • Natur på Kanariøyene: Hovedsakelig vulkanske fjell
 • Kanariøyenes hovedinntekt: Turisme og jordbruk

Folketall på Kanariøyene:

 • Antall innbyggere på Kanariøyene: 2 172 944 (2021).
 • Kanariøyenes største by: Las Palmas, med 378 675 innbyggere (2021)
 • Registrerte utenlandske innbyggere: 260.191 (2018)
 • Registrerte norske innbyggere: 2219 (2018)
 • Registrerte svenske innbyggere: 2162 (2018)
 • Registrerte danske innbyggere: 846 (2018)
 • Antall turister som besøker Kanariøyene: Cirka 15,5 millioner pluss over 2 millioner cruiseturister (2018)
 • Antall norske turister som besøker Kanariøyene: 467.111 (2017)
 • Antall svenske turister som besøker Kanariøyene: 652.344 (2017)
 • Antall danske turister som besøker Kanariøyene: 346.246 (2017)

(Tall fra statistikkintsituttet Istac og Promotur, det offentlige markedsføringsorganet for turisme på Kanariøyene) 

Bebodde kanariøyer:

Kanariske provinser:

Las Palmas (Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote)

Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, La Gomera, Hierro)

Nasjonalparker

 • Timanfaya, Lanzarote (5107 hektar)
 • Teide, Tenerife (18 990 hektar)
 • Garajonay, La Gomera (3984 hektar)
 • Caldera de Taburiente, La Palma (4699 hektar)

Kanariøyenes offisielle hjemmesider:

www.holaislascanarias.com

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER