Bo og jobbe på Gran Canaria

Arbeids- og oppholdstillatelse, næringsdrift, eiendomskjøp og nyttige adresser.

Havnen i Puerto de Mogan Foto: Hugo Ryvik

EU- og EØS-borgere kan oppholde seg på Kanariøyene i inntil 3 måneder per løpende år uten å ha oppholdstillatelse.

Vil du oppholde deg i lengre tid, må du søke om oppholdstillatelse (residencia) på et Oficina de Extranjeros (utlendingskontor), eller ved et lokalt politikontor (Comisaria de Policia).

Disse kalles DNI-kontor.

For de fleste skandinaver på Gran Canaria er politistasjonen til Policia Nacional i San Fernando sør på Gran Canaria (i Maspalomas-området), og utlendingskontoret i Las Palmas mest aktuelle.

Personlig oppmøte kreves.

Der leverer du en søknad sammen med kopier av pass eller nasjonalt ID-kort og to passfoto.

Søknaden kan lastes ned på forhånd fra internett. 

Dessuten må du ha et registreringsbevis med NIE-nummer, et spansk identifikasjonsnummer for utlendinger (les om dette lenger ned).

Ta det originale passet med deg og minst to kopier, ellers risikerer du å bli bedt om å komme tilbake med kopier. Køene kan være lange, så beregn god tid.

Ofte stenger kontorene ved stengetid før køene er avviklet, og du må finne deg i å stille i kø på nytt igjen når kontoret åpner.

Du må også dokumentere at du har en økonomi som gjør at du ikke vil bli en belastning for den spanske stat, for eksempel arbeidskontrakt eller bevis på at du er selvstendig næringsdrivende, eller får pensjon fra det offentlige i ditt hjemland.

Du kan også bli spurt om privat eller offentlig helseforsikring. 

Deretter må du betale et gebyr i en bank før du returnerer til utlendingskontoret med kvitteringen på at gebyret er betalt.

Det varierer mye hvor lang tid det går før det er klart.

Du må returnere til kontoret og stå i kø på nytt for å få residencia-dokumentet når det er klart, og du må identifisere deg igjen når du henter det ut. 

NIE-nummer

Hvis du skal utføre saker og ting på offentlige kontorer, kjøpe kjøretøy eller eiendom osv., blir du som regel bedt om et NIE-dokument, som er et et spansk identifikasjonsnummer for utlendinger.

Du kan skaffe dette selv om du ikke har residencia.

Prosedyren for å skaffe seg dette er omtrent som for residencia.

Du må i tillegg dokumentere en begrunnelse for å søke om NIE-nummer, for eksempel kontrakt på huskjøp.

NIE-dokumenter er som regel klar til avhenting i løpet av 15 dager.

Hvis du skaffet NIE-dokument før  2012, er det ingen gyldighetsbegrensing.

For nyere NIE-dokumenter er det en tre måneders gyldighet, og du må gjennom den samme prosedyren igjen for å fornye det. 

Arbeidstillatelse

EU- og EØS-borgere som vil jobbe på Kanariøyene, enten som ansatt eller ved å selv drive en egen forretning, må søke om arbeidstillatelse på et utlendingskontor.

Du trenger ingen arbeidstillatelse for å gjøre investeringer, for eksempel kjøp av eiendom eller bil, eller for å starte et firma eller registrere et utenlandsk firma, eller ta opp lån.

Da holder det med et registreringsbevis med NIE-nummer.

Bostedsbevis

Et bostedsbevis (padron), det vil si en innskriving i manntallet, kan du ordne på kommunekontoret der du bor.

Leiekontrakt eller skjøte på bolig må legges fram.

For kommunen er det viktig at du skriver deg inn fordi det budsjettene fordeles etter hvor mange som bor i kommunen, og for deg gir det rettigheter i den spanske stat.

Trygd

Norge har trygdeavtale med Spania, dermed også med Kanariøyene. Dine rettigheter får du rede på hos ditt lokale trygdekontor eller hos NAV Utland.