Betydelig enklere å reise med kjæledyr

Reglene for innførsel av hund og katt fra EU-land blir kraftig forenklet fra januar 2012.

Mange har gått i baret når de har prøvd å ta med seg en hundevalp fra Kanariøyene til Skandinavia uten å sjekke reglene grundig på forhånd. Fra 1. januar blir det lettere. Foto: Hugo Ryvik

Vil du gjerne ta med en katt eller hund som du har blitt glad i tilbake til Skandinavia fra Kanariøyene?

Eller synes du det er leit å reise fra kjæledyret ditt når du skal på langtidsferie utenlands?

Hittil har dette vært en tidkrevende affære som krever god planlegging lang tid i forveien.

I hvert fall første gangen du skal reise over landegrensene med det aktuelle dyret.

Da kan det fort ta seks måneder eller mer fra du begynner planleggingen til du er reiseklar.

Slipper blodprøve

Men ikke fortvil! Fra 1. januar 2012 kommer det nye EU-regler for innførsel av hund og katt i EU-land som også Norge skal følge.

Den største nyheten er at du slipper å ta blodprøve for rabies.

Med dagens regler må du ta en blodprøve etter at rabiesvaksinen er tatt, og du må vente i minst 120 dager etter siste vaksineringsdato før du kan ta denne blodprøven.

Rabiesvaksinen kan heller ikke tas før dyret er identitetsmerket med mikrochip og er minst tre måneder gammelt, og det må revaksineres 14 dager etter den første vaksinen.

Deretter må du altså vente i minst fire måneder før blodprøven tas og sendes til et laboratorium i Europa som er godkjent av myndighetene.

Lang ventetid

Det kan ta flere uker eller måneder før du får resultatet tilbake.

Først da kan du reise, så fremt prøvene viser at blodet inneholder en tilstrekkelig mengde antistoffer (minst 0,5 IE/ml).

Den søte, lille valpen du hadde tenkt å reise med vil da være en ungdom på minst åtte måneder.

Når du kommer til bestemmelseslandet, skal du gå på rød sone i tollkontrollen og vise frem dyrets pass hvor alle vaksiner og behandlinger skal være innført av veterinær.

Men fra 1. januar 2012 kan du reise tidligst 21 dager etter at den første rabiesvaksinen er utført.

Dermed kan du kutte ned ventetiden med over fire måneder, og du kan altså tidligst reise med en valp eller kattunge som er snaut fire måneder gammel.

Fortsatt mye å passe på

Men fortsatt må du, som tidligere, sørge for både godkjent identitetsmerking med mikrochip (tatovering godkjennes for dyr som er ID-merket før 3. juli 2011 og der datoen for tatoveringen fremgår av dyrets pass), rabiesvaksine, og EU-pass for kjæledyr, som fås hos veterinær.

Grunnreglene for ID-merking, pass og rabiesvaksinering vil med andre ord fortsatt gjelde.

I dag kreves også behandling mot bendelorm med et preparat som inneholder praziquantel eller epsiprantel senest ti dager før innførselsdato.

Det er varslet at reglene for dette også skal endres, men det anbefales likevel å gjøre behandlingen.

Unntak for de yngste

Det eneste unntaket fra rabiesvaksine med dagens regler er hunder og katter som er under tre måneder gamle.

Hvis oppdretteren gir en skriftlig garanti for at valpen er frisk, har fått sine andre påkrevde vaksiner, veterinærundersøkelser og behandlinger og er ID-merket, kan du søke skriftlig på et eget skjema om å få ta med dyret inn i et annet land.

Du må søke den aktuelle myndigheten i det landet du skal reise inn i.

I Norge er det Landbruks- og matdepartementet ved Mattilsynet, i Sverige er det Jordbruksverket.

Reglene som er beskrevet i denne artikkelen gjelder selskapsdyr der du reiser med dyret, det vil si at du har det med deg i flykabinen eller som overvektsbagasje.

Hvis du sender dyret uten følge, eller med den hensikt å selge dyret, regnes det som kommersiell transport. Da er det andre regler som gjelder

Kjæledyr på flyet

Hvis du reiser med fly må du reservere plass til dyret samtidig med eller umiddelbart etter at du har reservert din egen flybillett.

Som regel kan du ikke gjøre dette via bestillingssystemene på internett, så du må ta direkte kontakt.

Du må oppgi korrekte mål på transportburet og totalvekten for buret og dyret når du reserverer plass.

Det er ingen garanti for at flyavgangen du ønsker kan ta med dyret, så vær ute i god tid.

Flyselskapet vil gi deg svar på det spørsmålet. Norwegian har for eksempel en begrensing på fire dyr i lasterommet per flyavgang.

Prisene for transport av kjæledyr varierer sterkt mellom flyselskapene, så sjekk dette nøye.

Ofte tas det betalt per delstrekning, så det kan være en fordel å ta et fly som går direkte.

Enkelte selskap godtar at du tar med hund eller katt i kabinen i et egnet transportbur/boks hvis vekt og størrelse ikke er for stor.

For SAS gjelder (per august 2011) en vekt på maksimalt 8 kilo inkludert buret, og burets mål må ligge innenfor 40x25x23 cm.

Buret må være lukket, og skal plasseres under setet foran deg under taksing, avgang og landing.

Under flyvningen skal det stå på gulvet foran passasjeren hele tiden.

Strenge krav til bur

Større dyr fraktes i lasterommet i bur. Buret skal være godkjent for flytransport (IATA-godkjenning), være vanntett, ha fast bunn og være beregnet for transport av dyr.

Det skal også være så stort at dyret skal kunne stå oppreist, snu seg og legge seg i en naturlig stilling.

Buret skal være av glassfiber, metall eller hardplast og ha løftehåndtak på sidene.

Det må også ha beholdere for vann og mat.

Bunnen skal fores med et absorberende underlag, for eksempel høvelspon eller sagmugg.

Hovedendringer fra 01.01.2012

For innførsel fra EU-land og listeførte land utenfor EU vil grunnreglene for ID-merking, pass og rabiesvaksinering fortsatt gjelde.

Krav om antistoffkontroll av blodet etter rabiesvaksinen fjernes. Du kan reise 21 dager etter vaksinering. Dyret må være minst 3 måneder gammelt ved vaksinering.

Krav om behandling mot bendelorm fjernes helt.

Tredjeland

Fra innførsel fra land utenfor EU erstattes dagens karantenekrav med følgende:

Id-merking med mikrochip.

Rabiesvaksinasjon.

Antistoffkontroll 30 dager etter vaksinasjon.

Ytterligere 90 dagers ventetid etter dato for antistoffkontroll.

Veterinærattest utstedt av offisiell veterinær.

Krav om behandling mot bendelorm fjernes helt.

Slik gjør du fra jan. 2012

Ta med hunden eller katten til en offentlig godkjent veterinær nå den er minst tre måneder gammel og be om id-merking med mikrochip (ISO-standard), rabiesvaksine og dyrepass.

Tidligst 21 dager etter vaksinen kan du reise med dyret utenlands.

Gi dyret behandling mot bendelorm tidligst ti dager før ankomst i det landet du reiser til (kreves ikke, men anbefales).

Gå på rød sone i tollkontrollen når du kommer frem og vis frem dyrets pass.