Vil ikke ha vindturbiner nær kysten sør på Tenerife

Kommunestyret i Arico sør på Tenerife går sammen med naboforeninger og fiskerlauget i San Miguel de Tajao, imot bygging av en planlagt offshore vindkraftpark utenfor Tajao og Las Maretas.

Offshore vindkraft skaper bølger i debatten. Illustrasjon: Esteyco

Det er havnemyndighetene som går inn for dette prosjektet, der flere selskap som ønsker å bygge ut vindkraft er involvert, skriver avisen Diario de Avisos.

Innvendinger mot utbyggingen er lagt frem. Motstanderne tror vindturbinene vil gi en negativ effekt på kystbefolkningens livskvalitet, og for miljøet.

Både landskapet, det naturlige, marine miljøet, og deler av den lokale økonomien vil påvirkes, hevdes det.

Det fryktes blant annet at fisket vil påvirkes, og at støy fra vindturbinene skal gi plager for kystnære bosettinger.

I tillegg fryktes det at det vil komme færre besøkende til området, noe som kan ramme lokale forretninger, og at det vil bli færre turister som vil overnatte i ferieboliger og andre overnattingssteder.

Arter på havbunnen som er på Spanias og Kanariøyenes liste over truede arter skal også finnes i området.

Videre vises det til at det er en sosial og institusjonell enighet om å bevare hele kyststripen mot installasjonen av vind- og solkraftparker.

Dette for å beskytte landskapet og det naturlige miljøet, samt fremme bærekraftig utvikling i dette området av kommunen.

Vindkraftparken skal angivelig legge beslag på et 659 000 kvadratmeter stort havområde.