Vedtok stor økning av renovasjonsavgiften i Mogán

Kommunestyret i Mogán kommune sørvest på Gran Canaria vedtok på torsdag en økning av renovasjonsavgiften fra 60 til 82,47 årlig for boliger opptil 90 kvadratmeter.

Resirkuleringsbeholdere i Puerto de Mogan. Foto: Berit Skartland

For større boliger blir avgiften på 108,30 euro. Restauranter, butikker, hoteller, sportsanlegg osv. får angivelig også en avgiftsøkning.

De nye avgiftene og det nye renovasjonssystemet medfører en harmonisering slik at det er lik pris og like tjenester i alle områder av kommunen, skriver Mogán kommune i en pressemelding.

I dag er det områder i Arguineguin, Patalavaca og Anfi hvor det betales forskjellige avgifter fra resten av kommunen.

Avgiftene skal trer i kraft så snart et ny tjeneste for innhenting og transport av avfall er på plass, ifølge kommunen. Dette er nå i en anbudsfase.

Renovasjonskostnadene i kommunene er i år cirka 2 250 000 euro. Avgiftene som betales inn utgjør cirka 1 500 000 euro. Det betyr at kommunen må dekke cirka 750 000 euro med midler fra kommunekassen.

De siste fire årene har avfallshåndteringen hatt en kostnadsøkning på over 400 prosent som ikke har blitt belastet innbyggerne, skriver kommunen i pressemeldingen.

Den nye modellen betyr at renovasjonskostnadene øker til 4,3 millioner euro årlig på grunn av at det er flere brukere og bedre tjenester. Avgiftsøkningen vil ikke dekke alle utgiftene, slik at kommunen fortsatt må punge ut md 650 000 euro fra kommunekassa.