Beviser at urfolket på El Hierro snakket sør-berbisk

Urfolket på øya El Hierro snakket en historisk variant av sør-berbisk hevder Jonay Acosta, forsker og grunnlegger av Cátedra Cultural de Estudios Bereberes de la Universidad de La Laguna i boken 'Estudios sobre toponimia canaria prehispánica', nylig redigert av det kanariske språkakademiet, Academia Canaria de la Lengua.

Forfatteren har kartlagt 5000 stedsnavn fra El Hierro, innenfor rammen av prosjektet "Toponymisk kartlegging av øya El Hierro", promotert av Grafcan i 2017. Av de 5 000 stedsnavnene, har omlag 200 (4%) en genuin bimbape-opprinnelse, utenom andre guanche-navn, som for eksempel El Tagasaste, El Tabaibal, La Guanila, som tilhører det generelle kanariske språket.

I denne kartleggingen fant man en serie fonetiske trekk av berbisk som ble brukt på El Hierro. Nå vil man bruke dette for å gjennomføre en historisk-komparativ studie med moderne berberspråk, og for å analysere kontakten som urfolket bimbape hadde med senmiddelalderens spansk i løpet av det femtende til syttende århundre.

Dette kan gi verdifull informasjon om de første nybyggernes opprinnelsessted. Forfatteren argumenterer for at berber-språket til urfolket var ganske nyskapende og nær moderne berbisk, og det er grunnen til at bosetting etter all sannsynlighet må ha blitt gjennomført under den sene antikken.

Arbeidet indikerer behovet for å lokalisere toponyme data før det syttende århundret for å kunne spesifisere og sikre disse og andre språklige trekk ved bimbape-tale som tillater en mer presis klassifisering innen Berber-dialektologi og historie. Digitaliseringen av menighetsarkivet til Valverde kan være et interessant initiativ i denne forbindelse.