Bortfall av russiske turister er ikke et stort tap for Kanariøyene

Russere og ukrainere har hittil utgjort en svært liten del av turistene på Kanariøyene.

Det blir lenge mellom fly fra Aeroflot fremover. Her fra Tenerife-2021. Foto: DavidHerraez

Den russiske invasjonen av Ukraina, og sanksjonene dette medfører, vil derfor ikke gi noe stort direkte tap i antall turister på Kanariøyene.

Hvor stort det indirekte tapet blir på grunn av økte priser på olje, gass, drivstoff, strøm og andre varer og tjenester, er det vanskelig å spå noe om foreløpig.

Under 0,8 prosent

I 2019, det siste normalåret før covid-pandemien, reiste drøyt 13 millioner utenlandske turister til Kanariøyene, ifølge tall fra den offisielle turisme- undersøkelsen Frontur.

Russere og ukrainere utgjorde under 0.8 prosent av disse.

Bare 89 098 russere og 12 269 ukrainere reiste til Kanariøyene i 2019.

Cirka åtte av ti reiste til Tenerife.

Under 3000 i mars

I mars i år faller 2901 planlagte passasjerstoler på direkteruter fra Russland og Ukraina bort på grunn av krigen.

244 av disse var fra Russland og 2277 fra Ukraina, meddeler det kanariske turistdepartementet i dag, mandag.

I vintersesongen fra november 2021 til mars 2022 var det satt opp 3943 flyseter på regulære direktefly (rutefly) fra Russland, og 13 504 fra Ukraina.

I 2019/2020-sesongen var det flere.

I årets sommersesong er det i utgangspunktet satt opp 23 675 passasjerseter fra Ukraina, 10 571 flere enn sommeren 2019.

Fra Russland er det satt opp 4836 passasjerseter, 68 524 færre enn i 2019.

Slik situasjonen er i dag, er det lite sannsynlig at det vil gå noen direktefly i vår og i sommer.

I hele 2021 var det 4879 passasjerseter fra Ukrainia og 2548 fra Russland.

1,3 millioner russere reiste for øvrig til Spania i 2019, og de brukte 1350 millioner euro på disse reisene og oppholdene.

Under ti prosent av dette ble brukt på feriereiser til Kanariøyene

Det var lagt opp til en satsing på økt turisme fra Russland i Kanariøyenes turismestrategi, men dette faller i fisk nå.

Krigen vil ramme kanarisk økonomi

Kanariøyenes økonomi er imidlertid svært avhengig av verden utenfor øygruppen på flere områder.

Det er ventet at krigen vil gi store utslag på økonomien, og trolig også påvirke lommeboka til kanarierne.

Høyere drivstoffpriser på grunn av krigen vi trolig drive prisene på flyreiser i været.

Dermed kan det bli dyrere å fly til Kanariøyene, hvilket kan føre til et ytterligere tap av turister.

Transport av varer og råvarer kan også bli dyrere på grunn av økte drivstoffpriser, og det kan føre til høyere varepriser i butikkene.

Byggesektoren kan også bli påvirket på grunn av stigende priser på drivstoff og materialer.

Cirka 80 prosent av Kanariøyenes strømforbruk dekkes av oljekraftverk, hvilket betyr at kostnaden for strømproduksjon stiger. Oljen transporteres til Kanariøyene med tankskip.

Primærsektoren ser for seg forsyningsproblemer forårsaket av krigen, uttalte landbruksministeren på fredag.

Transportsektoren på Kanariøyene ser for seg en økning i dieselprisene på ti prosent, som kommer i tillegg til prisøkning på 32 prosent i fjor.

Transportsektoren spår også en forlenget leveringstid på lastebiler, busser og reservedeler.