Turistskatt for Kanariøyene skal opp i parlamentet i oktober

Den regionale regjeringen på Kanariøyene kunngjør at forslaget til en planlagt grønn skatt som vil påvirke turistsektoren, skal foreligge i løpet av våren. Den skal behandles i parlamentet i oktober.

Foto: Pixabay

Noen detaljer om hvor stor turistskatten blir og hvordan den skal kreves inn, er foreløpig ikke gjort kjent.

Turistskatten skal gå til å fremme bærekraft og økologisk overgang.

Den er en av flere planlagte miljøavgifter som hovedsakelig vil påvirke turisme, transport og industri, som er knyttet til en ny lov om klimaendringer som er i ferd med å utarbeides.

En rekke turistområder i Spania og andre andre steder i Europa har allerede innført turistskatt.

Pengene skal blant annet benyttes til å få flere eldrevne kjøretøy ut på veiene, bedre avfallshåndtering, og forbedringer av ferskvannssyklusen.

Den nye klimaloven skal også omfatte belønning til de som etablerer god miljøpraksis og energieffektivisering.

Tags