Ny lov om bruk av el-sparkesykler i Spania

 2. januar trådte den nye nasjonale loven i Spania om regulering av bruken av el-sparkesykler i kraft. 

Strengere regulering av bruken av el-sparkesykler har vært etterlyst lenge. Foto: merle

Loven ble godkjent i desember. Som et resultat av dette er det kommet nye kommunale retningslinjer for bruken av disse. 

Brukere av el-sparkesyklene skal etter de nye retningslinjene forholde seg til trafikkreglene som gjelder for motoriserte kjøretøy. 

Dette betyr blant annet følgende endringer: 

●     Forbud mot å kjøre i gågater og på fortau. 

●     Ikke tillatt å overskride en hastighet på maks 25 km/t. Overskridelse av hastigheten vil føre til sanksjoner. 

●     Krav om tekniske dokumenter for kjøretøyet som dokumenterer at det er godkjent for bruk i trafikken. 

●     Kun tillatt å kjøre i veibanen. 

En trend man ønsker å få slutt på er brukere på el-sparkesykler som kjører i sikk-sakk mellom fotgjengere, noe som ofte kan føre til ulykker.

Målet med loven og disse nye retningslinjene er å garantere sikkerheten til fotgjengerne og brukerne av el-sparkesykler og forhindre uønskede situasjoner.

Tags