Tenerife har nesten like mange biler som innbyggere

På Tenerife er det cirka 850 000 biler, cirka én million innbyggere, og problemer med trafikkavviklingen.

Det er mange som er avhengig av bil for å komme seg rundt på Kanariøyene. Foto: MariuszBurcz

1. januar 2021 var det 819 biler per 1000 innbyggere på Tenerife.

Dermed er det ikke så underlig at øya sliter med trafikkork og problemer med trafikkavviklingen på de mest trafikkerte veiene, påpeker miljøvernorganisasjonen Fundación Telesforo Bravo - Juan Coello i avisen Diario de Avisos.

Organisasjonenes direktør, Jaime Coello, advarer om at løsningen ikke er å bygge flere veier og tunneler.

Han hevder at myndighetenes planlegging har vært feil i og med at Tenerifes trafikkproblemer skyldes at det rett og slett er for mange biler.

Så lenge biltettheten i forhold til innbyggertallet er så høy, faktisk blant de høyeste i verden, hjelper det ikke å bygge nye veier fordi det aldri vil bli nok, slår Coello fast.

Bygging av ny infrastruktur fører til økt bruk, og nye veier vil gradvis tettes til med trafikk, viser han til.

Colello tror det vil være bedre å spre virksomheter hvor arbeidsplassene befinner seg på flere steder, i stedet for å konsentrere det meste til de store byene, og at kollektivtilbudet forbedres.

Øyrådet på Tenerife jobber for tiden med et utkast til en plan for bærekraftig trafikk for de neste 20 årene.

I utkastet går det frem at 73 prosent av personforflytninger på Tenerife gjøres med privatbiler, skriver Diario de Avisos.

Bare 10 prosent gjøres med kollektivtransport.

 Resten skjer hovedsakelig til fots.

Noen tall å sammenligne med:

Biltettheten er 521 personbiler per 1000 innbyggere i Norge, 476 i Sverige og i Danmark 455. (2021).