Timeshare-selskap på Gran Canaria prøver å lokke til seg kinesere

Timeshareselskapet Anfi del Mar i Mogán kommune sørvest på Gran Canaria, retter blikket mot Kina i et forsøk på å fiske nye kunder. Samtidig er salgsapparatet under konkursforvalting.

På dette timeshare-anlegget, Anfi del Mar, kan det vrimle av rike kinesere hvis selskapet får det som de ønsker. Foto: Canariajournalen

13 millioner kinesere er millionærer, understrekes det i en pressemelding.

Hittil har kinesere utgjort en forsvinnende liten del av turistene på Gran Canaria.

Anfi-gruppens salgs- og markedsføringsapparat, datterselskapet Anfi Sales, ble imidlertid satt under konkursforvaltning i september sammen med Anfi Resorts, et annet datterselskap.

Anfi del Mar er også et datterselskap av Anfi-gruppen (Grupo Anfi).

Anfi-gruppens eierselskaper er hotellkjeden Lopesan gjennom datterselskapet IFA, og Grupo Hermanos Santana Cazorla, som kontrollerer selskapet fordi de har dobbeltstemme i styret.

Det er et datterselskap av medeieren Lopesan, Isla Marina, som har rettet et krav på drøyt 30 millioner euro som er grunnlaget for konkursforvaltningen av Hermanos Santana Cazorla.

Selskapets gjeld skal i 2020 ha vært på 56,6 millioner euro, ifølge dokumenter fra domstolene som Canariajournalen har en kopi av.

Dommeren anser at selskapet ikke har stor nok omsetning til å kunne betjene gjelden.

Det vises til en årsomsetning på 1,7 millioner euro i de to selskapene.

Anfis advokater argumenterer på sin side med at selskapene sitter på store verdier i eiendommer, og derfor kan skaffe pengene til veie.

De innrømmer samtidig at det behøves refinansiering og kreditt for å få dette til.

En stor del av gjelden er erstatning til kunder som har gått til sak for å komme ut av timeshare-avtaler som er ulovlige i henhold til spansk og europeisk lov.

Flere juridiske rådgivere og advokater som fører slike saker mot Anfi, har uttalt at det er håp om at det vil finnes penger til å dekke deres krav.

Det understrekes av juristene at folk som har startet juridiske prosesser mot Anfi, må legge disse frem for konkursforvalteren innen 30 dager etter datoen for kunngjøringen av konkursforvaltningen.

Konkursforvalteren er selskapet Par Conditio SLP, som har hovedsete i Valencia.

Hvis ikke, vil de stille langt bak i køen hvis selskapene blir oppløst og likvidert.

Spansk konkursrett har imidlertid som mål at levedyktige selskaper skal leve videre. Derfor må det stå svært dårlig til før en oppløsning og likvidering blir aktuelt.

Anfi har på sin side informert medlemmene i timeshare-systemet om at forretningene og driften går videre som normalt.

Anfi ble grunnlagt av den nå avdøde norske forretningsmannen Bjørn Lyng på 1980-tallet.

Temasider om timeshare på Kanariøyene.