Øker pengepotten til kampen mot kjønnsrelatert vold

Tiltak: Gran Canaria spytter i år inn fire millioner euro til bekjemping av kjønnsrelatert vold. Halvparten skal forvaltes av kommunene.

Foto: Pixabay

Potten økes med ti prosent fra i fjor. Pengene kommer fra fondene til Gran Canarias øyråd og den kanariske regionsregjeringen.

Folketallet bestemmer andelen

Den andelen av pengene som går til de 21 kommunene på Gran Canaria fordeles ut ifra folketallet. Dette får de tre største kommunene:

Las Palmas får 455.700 euro, Telde 227.100 euro og Santa Lucia 166.500 euro.

Raskere pengeflyt

For å forenkle byråkratiet og korte ned på dødtid i fordeling av pengene, har øyrådet besluttet å gi pengestøtten direkte til kommunene på forhånd i stedet for å dele de ut på forespørsel etter som behovet melder seg.

To hjelpesenter for voldsutsatte kvinner, DEMA og CAI, får til sammen 1,3 millioner euro av årets budsjett. I tillegg er 82.200 euro øremerket nødhjelp.

Til utvikling av prosjekter som fremmer likestilling er det satt av mer enn dobbelt så mye penger som i fjor, 250.000 euro. Kommunenes arbeid med å etablere og evaluere likestillingsprosjekter får 120.000 euro i subsidier.

Det kanariske likestillingssenteret (ICI) får 40.000 euro til opplæringstiltak rettet mot kjønnsrelatert vold.

Nytt observatorium

Øyrådet har også vedtatt å kjøre kampanjer for å forebygge kjønnsrelatert vold og seksuell diskriminering. Dessuten lanseres Gran Canaria Likestillings- og LHBT-observatorium. (LHBT står for  lesbiske, homofile, bifile og transpersoner)

Det skal dessuten etableres et nettverk for borgerstøtte for voldsofre og likestilling, og likestilling blir også fremmet av Buenos Aires Space, som driver med kollektive aktiviteter og debatter.