Steinblokker er fjernet fra Las Palmas-strand

Noen store steinblokker som raste ned på El Confital-stranden i Las Palmas 21. juli ble i går fjernet av kommunen.

Steinblokkene ble fjernet fra El Confital-stranden med kran. Foto: Las Palmas kommune

Steinene veide til sammen fem tonn, og ble fjernet med hjelp av kranbil.

Stranden har hittil vært stengt i drøyt to uker i påvente av at steinene skulle bli fjernet og fjellsiden kontrollert for eventuelle ny rasfare. Fortsatt gjenstår en del arbeid før den kan åpnes igjen.

Historisk viktighet

Årsaken til at steinene ikke ble fjernet tidligere, er at stranden er et beskyttet naturområde som også er av etnografisk viktighet på grunn av noen huler brukt av urbefolkningen i fjellsiden bak stranden som steinene løsnet fra, ifølge kommunenes talsmann, Jose Eduardo Ramirez.

Kommunen måtte av den grunnen vente å klarsignal fra arkeologene til øyrådet på Gran Canaria før de kunne rydde stranden.

El Confital er ansett som det viktigste fortidsminnet fra førspansk tid i Las Palmas. Fra noen huler høyt oppe i fjellsiden er det god utsikt over havet, stranden og Las Palmas by. Stranden er mye brukt av lokalbefolkningen og surfere, og mange liker å gå tur i området.

Flere steiner kan rase ut

Nå gjenstår det å reparere gangveier og fjerne flere steiner på toppen av fjellsiden som står i fare for å rase ut. Oppgaven med å fjerne steinene er øyrådets ansvar.

Tags