Mogán kommune overtar driften av Puerto Rico-stranden på Gran Canaria

Mogan kommune overtar driften av Playa de Puerto-Rico sørvest på Gran Canaria fra et privat selskap.

Foto: Canariajournalen

Det private selskapet, Puerto-Rico SA, fikk ikke forlenget lisensen til å drive stranden fra kystverket.

Årsaken er blant annet at de uten tillatelse hadde tatt i bruk en offentlig del av stranden på drøyt 1800 kvadratmeter som de ikke hadde rett til å benytte, skriver Mogán kommune på sine nettsider.

Selskapet har drevet stranden siden 1972.

Etter en ankesak, ble det 28. oktober klart at selskapet ikke lenger får drive stranden.

Driftslisensen skal tilbakeføres til staten 24. november.

Mogán kommune overtar deretter trolig ansvaret for blant annet rengjøring, livreddertjenester, strandsenger og parasoller.

Kommunen tok i juli også over driften av Tauro-stranden lenger vest.

Tags