Spania setter husleietak i pressområder

En ny lov er vedtatt som gir muligheten til å sette et tak på husleie i områder hvor leien stiger svært raskt.

Boligleien har skutt i været de siste par årene i enkelte turistområder. Foto: Canariajournalen

Det blir opp til hver enkelt kommune, region og provins å sette en grense på husleie.

Den kanariske regjeringen applauderer loven, skriver de i en pressemelding

Intensjonen med loven er å lage et juridisk rammeverk for offentlig administrasjon, for å kunne gripe inn der de finner det nødvendig.

Loven skal iverksettes i løpet av noen få måneder.

En referanseprisindeks skal publiseres som et verktøy knyttet til loven. Den skal være klar ved utgangen av mars.

Kommunene blir av Kanariøyenes regjering ansett som best skikket til å vurdere om prisutviklingen i de ulike distriktene viser en for bratt stigning.

Det understrekes at et eventuelt pristak vil være et provisorisk, midlertidig og ekstraordinært tiltak.

På Kanariøyene anses kortidsutleie til turister å ha større innvirkning på leieprisene for faste boliger enn i de fleste andre regionene i Spania.

Det understrekes at det ikke er prisene på kortidsutleie til turister som kan få pristak, kun utleie av fastboliger,

Kanariøyene utarbeider for tiden en boligpakt med kommunene for en fremtidig boligplan med finansiering og spesifikke mål.

Det jobbes med planer om å bygge cirka  2000 offentlige boliger som skal være ferdige i løpet av de neste fire årene. Det er ventet at kommunene vil legge til flere boligprosjekter til dette gjennom blant annet å frigi tomter.

Boligpakten med kommunene skal være klar i neste uke.

Tags