ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 29. AUGUST 2016 - SIST ENDRET 05. APRIL 2022
Mange private på Kanariøyene vil gjerne leie ut boligen til turister, men føler at dagens lovverk er en sperre for utleieaktivitet. En hel del driver ulovlig utleie. Foto: Hugo Ryvik

Bare seks korttidsutleiere av boliger er bøtelagt på Kanariøyene i år

I perioden fra 2012 til 2015 ble angivelig cirka 7500 utleiere av boliger til ferieformål bøtelagt for ulovlig virksomhet på Kanariøyene. Hittil i år er bare seks bøtelagt, ifølge avisen El Dia.

ANNONSE

Dette til tross for at bare 1800 av de over 28.000 ferieboligene som leies ut til turister på Kanariøyene er registrert og driver utleie i henhold til loven om ferieboligutleie fra 2015, og bare 5000 søknader er under behandling.

Over halvparten av denne type utleie på Kanariøyene blir dessuten unndratt beskatning, ifølge en rapport som kom i april fra Gestha, en teknikergruppe som er underlagt finansdepartementet i Spania.

Regulert i 2015

På Kanariøyene har utleie av privatboliger til turister ikke vært regulert før en ny, og sterkt kritisert lov om ferieboligutleie ble satt ut i livet i mai 2015.

Det har imidlertid vært rom for sanksjoner av slik utleie i mange år før loven kom, men det ble ikke praktisert.

Det var først i 2012/2013 at myndighetene bestemte seg for å gå hardere til verks mot ulovlig utleie, og begynte å utstede bøter på opptil 60.000 euro.

Voksende misnøye

Fram til 2015 ble etter sigende over 7500 bøter utstedt, men på det tidspunktet hadde misnøyen vokst seg så stor blant boligeiere som driver med kortidsutleie at de begynte å organisere seg og aksjonere.

Hotelleierne på sin side anså ferieboligutleien som ulovlig og skjev konkurranse fordi mange ikke betaler skatt og avgifter og heller ikke måtte innfri tekniske og administrative krav som hotellene er pålagt.

Presset frem regulering

Det førte til at den kanariske regionsregjeringen utformet et lovforslag som skulle regulere denne utleievirksomheten, og loven ble iverksatt i mai 2015, like før regionalvalget, av den forrige regionsregjeringen.

Loven stiller krav om at alle boliger som skal leies ut til turisme må registreres, det skal betales skatt og IGIC (Kanariøyenes variant av moms), og en hel rekke andre kriterier er satt.

De mest kritiserte punktene i loven er at kortidsutleie av boliger som ligger i områder som er regulert til turisme ikke er tillatt, heller ikke utleie av rom og frokost. Loven ble også slaktet på flere punkter av det spanske konkurransetilsynet.

Revidering av loven pågår

Kritikken førte til at myndighetene, med den nye regionsregjeringen i spissen, høsten 2015 gikk ut i pressen og sa at de ikke kom til å praktisere lovverket for utleie av ferieboliger før det er gjort en grundig gjennomgang, og lovteksten er endret med konsensus fra alle berørte parter.

Dette er trolig også årsaken til at det er utstedt så få bøter i år.

Prosessen med å lage et revidert lovutkast pågår for fullt nå, med en rekke møter i regi av turismedepartementet på Kanariøyene med de ulike aktørene i sommer og høst.

523 millioner euro

Antallet boliger som korttidsutleies som ferieboliger på Kanariøyene er 28.188, viser en rapport fra regionsregjeringen som kom i juli i år.

Antallet sengeplasser er 121.847, 23 prosent av alt som fins for utleie på overnattingsteder på Kanariøyene.

Ferieboligene hadde inntekter på 523 millioner euro i 2015, ifølge Kanariøyenes turistminister, Maria Teresa Lorenzo.

Den kanariske hotelleierforeningen Ascav hever at profesjonelle firma forvalter 85 prosent av korttidsutleien av privatboliger på Kanariøyene.

Vokser kraftig

Markedet for utleie av privatboliger til turister er i sterk vekst i Spania, slik det er over store deler av verden, ifølge utleiebarometeret til utleieportalen Home Away.

Kanariøyene har cirka ti prosent av markedstilbudet i Spania, ifølge barometeret.

Regulering mangler

Lovreguleringen henger imidlertid etter i de fleste land, og er ikke tilpasset den nye virkeligheten, der dagens turister i større og større grad velger overnatting i privatboliger.

 I Spania er det opp til hver enkelt autonom region å regulere ferieboligutleie. En del  regioner, deriblant Kanariøyene, har innført lover på området, men ingen er like. Andre regioner vurderer å lovregulere slik virksomhet.

Utleie av ferieboliger er regulert i tolv autonome regioner i Spania, ifølge en rapport bestilt av turistmyndighetene på Kanariøyene som ble lagt frem i juli. Rapporten avdekker store forskjeller mellom regionene på restriksjoner og hva som er tillatt.

Turistorganisasjoner som er på turistene side har tatt til orde for at reguleringen må homogeniseres slik at den er forutsigbar og lik i alle spanske regioner.

Utleieportaler er nøkkelen til utviklingen

Noen av de viktigste markedsførings- og salgskanalene for kortidsutleie av privatboliger er  internettportalene Airbnb, Home Away, Niumba, Diffairent, Trivago (som også har hoteller) og andre utleieportaler for privatboliger.

Airbnb og Home Away har cirka 12.000 boliger hver på Kanariøyene for utleie, og Niumba har over 6000.

Spanske myndigheter har ved noen tilfeller i år bøtelagt Airbnb og Home Away for å formidle ulovlige utleieboliger.

Kortidsutleie i søkelyset også i Norge

Det er ikke bare i Spania debatten om kortidsutleie av boliger går høyt. I flere land, deriblant Frankrike, blir det heftig debattert.

Nå er debatten i ferd med å ta av også i Norge, hvor stadig flere sikrer seg ekstrainntekter ved å leie ut boliger til turister.

Dagens Næringsliv skriver i dag at privatpersoner i Norge som driver slik utleie må belage seg på å betale moms og skatt dersom virksomheten, ifølge Skattedirektoratet, har et visst omfang og en viss varighet, og drives for eieres regning og risiko.

Forespørsel fra potensiell utleier

Dette skal være deler av en konklusjon som Skattedirektoratet har gitt etter en forespørsel fra en privatperson som planla kjøp av to leiligheter for å leie ut via Airbnb.

Kun utleie i svært korte perioder, under minimumsbeløpet eller i en liten del av en leilighet du bor i selv, er skattefritt, kommenterer direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i artikkelen i Dagens Næringsliv.

Devold understreker at det er viktig for rettferdigheten mellom aktører i bransjen at Skattedirektoratet vil håndheve skattereglene slik at kommersiell utleie beskattes.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER