Oppgangstidene gir ingen nedgang i fattigdommen på Kanariøyene

Den økonomiske veksten har ingen effekt på befolkningen på Kanariøyene, påpeker den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas på Kanariøyene.

Fattigdommen på Kanariøyene er strukturell, hevder Caritas,. Foto: Pixabay

Caritas hjalp 40.000 nødstedte mennesker på Kanariøyene i fjor, like mange som året før, selv om økonomien i regionen går stadig bedre.

Antallet som trenger hjelp har ikke endret seg de siste årene, går det frem av Caritas årlige rapport om virksomheten.

Strukturelt problem

Hjelpeorganisasjonens ledere hevder at det er en strukturell fattigdom på Kanariøyene. Det kommer av at det mangler en offentlig politikk mot fattigdom, ble det sagt på torsdag under en pressekonferanse.

I Las Palmas hjalp Caritas direkte 10.160 mennesker i fjor. I de fleste tilfeller er det snakk om familier med mindreårige og arbeidsløse voksne uten inntekter.

En av tre av de som mottok hjelp var enslige uten barn. 1.329 var hjemløse.

Seks av ti var kvinner, åtte av ti hadde kun grunnskole eller lavere utdanning, en av fire var utlending og seks av ti var mellom 40 og 59 år gamle.

Tredobling av hjelpetrengende

Den økonomiske støtten Caritas i Las Palmas mottar fra det offentlige har bare økt med én prosent de siste ti årene selv om antallet som mottar hjelp er tredoblet.

Antallet private som donerer penger til Caritas har gått ned, men donasjoner fra firma har økt.

Biskop Fransisco Cases, generalsekretær for Caritas på Kanariøyene, gir individualismen mye av skylden.

Dette beskriver han som et globalt, sosialt problem som ødelegger familier og fører til mangel på forpliktelser i alle sfærer, også i politikken. Les også

Tags