Nye planer for ikke-motorisert trafikk i Mogán er godkjent

En plan for bærekraftig bymobilitet, som blant annet skal gi bedre forhold for fotgjengere og syklister, ble vedtatt av kommunestyret i Mogán sørvest på Gran Canaria på fredag.

Sjøsiden i Arguineguin. Foto: Canariajournalen

Planen skal gi en reell endring til ikke-motoriserte transportformer for å forbedre livskvaliteten, og bidra til miljøet, heter det.

Pionerkommune

Mogán blir med dette et "pionerområde på Kanariøyene for å implementere en plan av denne art", rapporterer kommunesyret.

Arguineguins gater omstruktureres

Strukturen i gatenettet i Arguineguin skal omformes med flere gågater.

For noen gater blir det 30-soner, og for noen kun tillatt for enkelte typer transport.

Mer fremkommelig for handikappede

Mekaniserte tilganger skal på plass der det er  ganske høy forskjell i høyden mellom to punkter.

Tilgjengeligheten for personer med nedsatt mobilitet skal forbedres med fortauer og fordypninger.

Sykkelnett etableres

Sykkelruter og sykkelparkeringsnett vil bli utformet.

Det skal opprettes gang- og sykkelplaner som kobles til bussholdeplasser, sykkelparkeringer og bilparkeringsområder.

Mobilitetsworkshops skal avholdes for å øke bevisstheten blant folk, og spesifikt for å få elever til å gå eller sykle til skolen.

Regulering av parkering

I tillegg til bedre tilrettelegging for syklister, skal parkering langs veier og gater reguleres, ifølge planen.

Parkeringslommer i utkanten av bysentrum etableres.

Dessuten er det planlagt kortstoppeplasser for biler ved skoler hvor elever kan slippes av og hentes.

Bussnetet styrkes

I tillegg skal det bli flere bussavganger og busslinjer samt holdeplasser.

Det skal også settes i drift elbusser.

Dynamiske informasjonstavler skal  installeres på holdeplasser. Noen slike er allerede i prøvedrift.

For å avlaste byområdet, vil laste- og lossearealer bli aktivert i området rundt.

Elektromobilitetstjenester vil bli lansert for å bidra til distribusjon av dør-til-dør-produksjon.

Kommunene og de autonome samfunnene må ha en slik plan for å kunne dra nytte av EU-støtten som er overført til de forskjellige departementene i Spanias regjering, ifølge ordføreren i Mogán, Onalia Bueno.

Alle har fått gi innspill

Problemer og særegenheter med mobilitet i kommunen skal være grundig analysert. ,

Det er gjennomført befolkningsundersøkelser og avholdt møter med innbyggere, forretningsmenn, offentlig og privat transportsektor, utdanningsinstitusjoner,, foreninger, handikappforbund,det lokale politiet, og politiske partier.