Vulkanutbruddet på La Palma gjorde skade for 982 millioner euro

VULKANUTBRUDD: Kanariøyenes regjering har i det nyeste estimatet beregnet skadene det 85 dager lange vulkanutbruddet på La Palma forårsaket til et beløp på 982 millioner euro.

Vulkanutbruddet på La Palma fotografert fra verdensrommet. Foto: Nasa

Bare 24 millioner av dette kan dekkes av EUs solidaritetsfond for naturkatastrofer, som begrenser beløpet til én prosent av bruttonasjonalprodukt.

Søknadsprosessen til EU pågår fortsatt, sa Kanariøyenes finansminister, Román Rodríguez, i parlamentet på tirsdag.

Denne søknadsprosessen er komplisert, og søknaden skal gjennom flere godkjenningstrinn.

Vulkanutbruddet pågikk fra 19. september til 25. desember 2021.

Over 2000 bygninger og over 10 kvadratkilometer mark, hvorav mye var dyrket mark, ble ødelagt.

Fjerningen av all asken vulkanen dumpet på øya, er anslått til å ta ett års tid.

Det gjøres vitenskapelige undersøkelser av mulige bruksområder for asken.

Et lovende alternativ er vulkanaske som råvare i bygningsblokker.

Temaside om vulkanutbruddet