Miljøorganisasjon hevder at Kanariøyene vil rammes av store skogbranner hver sommer

Miljøorganisasjonen Ben Magec hevder at store skogbranner kommer til å herje på Kanariøyene hver eneste sommer, og foreslår en helt ny politikk for å forebygge skogbranner.

Det må legges mye større vekt på forebygging av skogbranner på Kanariøyene, mener miljøorganisasjonen Ben Magec. Foto: UME

Klimaendringene øker hyppigheten og forverrer brannenes dimensjoner og konsekvenser, blir det påpekt, skriver Ben Magec i en pressemelding. 

Nedlagte landbruk, økningen i temperaturer og tendensen til tørke, som er konsekvenser av klimaendringer, er de viktigste årsakene til at store skogbranner oppstår, slår miljøorganisasjonen fast.

Videre at store skogbranner produserer massive CO2-utslipp og akselererer prosessen med ørkendannelse, og nedbrytning av jordsmonn og vannressurser.

Når en skogbrann er over, må vi evaluere konsekvensene, som utslipp av tusenvis av liter saltvann kan ha hatt for det naturlige miljøet, understrekes det.

Dessuten at det må iverksette tiltak for å unngå en mulig forverring av ørkenspredningen av jordsmonnene.

Disse trusselfaktorene øker hvert år etter hvert som materielle og menneskelige ressurser for forebygging og overvåking avtar, ifølge Ben Magec.

Organisasjonen advarer om at det å bare legge vekt på ressurser for brannslukking, er en neglisjering av roten til problemet, som er mangelen på menneskelig personell dedikert hele året, spesielt om vinteren, til forebygging, overvåking og stell av fjellområder.

Forslaget fra miljøorganisasjonen går ut på at de forskjellige relevante aktørene, slik som  teknikere og representanter for administrasjoner, sosiale grupper og beboerforeninger holder et møte hver høst for å planlegge forebygging av skogbranner.

Videre blir det foreslått en politikk der ressurser og tiltak for forebygging økes.

Dessuten en vektlegging av primære aktiviteter, tradisjonelle og nyskapende bruk av jorda og dens ressurser, og å øke deltakende bevissthetsprosesser.

Det pekes også på at rengjøring rundt hus for å redusere akkumulert biomasse er viktig for å forhindre at brannen ødelegger husene.

Mange andre eksperter er også av den oppfatningen at forebygging er mer fornuftig enn å investere i brannslukkingsfly for Kanariøyene.

Tags