Mer enn 500 utkastelser forhindret de siste to årene

Regjeringen har klart å forhindre over 500 utkastelser i løpet av de siste to årene. Over et halvt tusen berørte familier har fått hjelp til å forhandle med huseiere om utsettelse og stans av planlagte utkastelser.

Mange barn som opplever usikkerhet i boforhold sliter med dette senere i livet. Foto: muhmed

Dette opplyser minister for offentlige arbeider, transport og bolig for regjeringen på Kanariøyene, Sebastián Franquis i en kunngjøring denne uken. 

"Vi legger stor vekt på Prohogar-programmet for å kunne hjelpe disse familiene i samarbeid med kommunene," uttaler Franquis.

Ifølge Franquis er kommunale boliger en prioritet for regjeringen på Kanariøyene, derav godkjenningen av boligplanen i desember i fjor.

Videre påpeker han behovet for samarbeid og forståelse mellom alle relevante parter, og viktigheten av å øke den offentlige boligmassen for å bidra til kontroll av leieprisene.

I løpet av de første seks månedene av gjennomføringen av Kanariøyenes plan for rett til bosted 2020-2025, har man iverksatt anskaffelse, bygging og oppussing av mer enn 5300 kommunale boliger til sammen på alle Kanariøyene.

Disse første seks månedene i 2021, er 94 millioner euro øremerket i budsjettet av regjeringen.

Pengene vil bli investert i oppussing av 4098 boliger og anskaffelse eller bygging av ytterligere 1204 enheter som skal leies ut til rimelige priser.

I tillegg skal pengene gå til støtte til husleie hos familier med lite ressurser. 

Franquis understreker at man har startet et dusin prosesser relatert til programmene inkludert i planen.

Blant disse prosessene er oppkjøp av 323 uferdige bygg tiltenkt kommunal utleie, anskaffelse av ytterligere 50 hus til Canarias Pro Hogar-programmet rettet mot befolkning i fare for utkastelse.

Oppstart av anbudsrundene for utarbeidingen av prosjektene med de 437 første kommunale nybygg er inkludert i planen.

Ministeren fremhever også den nylig signerte avtalen med FECAM for å unngå avfolking i landlige områder.

Dette innebærer en investering på 14,5 millioner euro til boliger i kommuner med færre enn 20 000 innbyggere.

Støtteordningen for husleie 2020-2021 har et budsjett på 17,5 millioner euro. De har mottatt mer enn 18 500 søknader.

Hva er Canarias Pro-Hogar?

Canarias Pro-Hogar er et initiativ fra regjeringen på Kanariøyene i samarbeid med det kanariske boliginstituttet (Instituto Canario de la Vivienda).

Programmet er rettet mot å forhindre tap av bosted og hjelpe den berørte personen eller familien, med å finne en alternativ boligløsning.

Tiltaket er motivert av mengden tvangsutkastelser i regionen. Man så altså behovet for engasjement og deltakelse fra alle offentlige administrasjoner på Kanariøyene.  

Tags