Skyter inn 14,5 millioner euro for å hindre fraflytting fra landsbygda

Den kanariske regjeringen etablerer et ekstraordinært fond på 14,5 millioner euro for å hindre fraflytting fra landsbygda.

En av mange små bygder på Gran Canaria. Foto: dudley

Dette ble kunngjort av  Sebastián Franquis, minister for boliger, offentlige arbeider og transport i det kanariske parlamentet denne uken.

Pengene skal brukes til rehabilitering, kjøp og bygging av boliger for mennesker som har behov for offentlige boliger i kommuner med færre enn 20 000 innbyggere.

Fondet skal administreres av kommunesamvirket Fecam.

I Kanariøyenes boligplan for 2020-2025 er det lagt spesiell vekt på å bekjempe avfolking av landsbygda i kommuner med få innbyggere, understreker ministeren.

To tiltakslinjer er etablert for dette formålet.

Den ene er rettet direkte mot kommunene det gjelder, og det omtalte fondet ligger i denne linjen.

Den andre delen skal administreres direkte av den regionale regjeringen.

Det første tiltaket som settes i gang i den kommunale linjen, er rehabilitering av forlatte boliger som kommunen eier.

Disse skal leies ut som kommunale boliger.

Rehabilitering av privateide boliger skal også støttes, basert på spesifikke krav til boligeierne.

I linjen som skal administreres av regjeringen, skal det bygges 614 nye leieboliger i kommunene frem til 2025.