Juletid er travel tid for hjelpetelefonene.

«De eldres telefon» ble lansert av regjeringen på Kanariøyene for fire år siden. Frivillige administrerer «Håpets telefon». Begge merker økt pågang i julen.

En av fem spanjoler over 65 er alene i julen Foto:Pixabay

Den tekniske direktøren for"håpets telefon", José Cabrera, sier til Europa Press at det er mange mennesker "i en urovekkende situasjon" og "som trenger å snakke med noen", spesielt de over 80 år, som ofte er ensomme.

En gjennomgang av profilene til brukerne av tjenesten «De eldres telefon» - betalt av regjeringen på Kanariøyene med et tilskudd på 100 000 euro per år – er hovedandelen kvinner og enker som bor alene (76%) Antallet enslige menn og pensjonister "som er i faresonen" øker, fordi de etter endt arbeidsliv ikke har klart å ha en stabil partner, eller opprettholde kontakt med familie.

Generelt, påpeker Cabrera, krever folk å føle seg hørt, og det er den første tjenesten som tilbys av hjelpetelefonen. Deretter får de presentert alle ressursene som er tilgjengelige for dem lokalt, for eksempel aktiviteter eller behandling.

"Å delta i aktiviteter er en flott måte å forhindre ensomhet," sier Cabrera.

"Håpets telefon"har to frivillighetssentre på Tenerife og Gran Canaria, der totalt 30 rådgivere og to psykologer gir telefonhjelp. Rådgiverne er frivillige som har fått opplæring i mer enn ett år i lytteteknikker, hjelpeforhold, eller personlig utvikling.

Hvis brukerne samtykker til å fortsette med programmet, er det en psykolog i hver provins som har ansvar for å veilede de eldre i nye aktiviteter.

Ifølge beregningene fra organisasjonen tilbringer én av fem personer over 65 julen alene i Spania, totalt rundt to millioner mennesker, hvorav 850 000 er over 80 år gamle.

Det er anslått at 5% av den spanske befolkningen for tiden gjennomgår en sorgprosess for et nytt følelsesmessig tap, og at juleferien vil være den første etter dette tapet.  Det er ikke i seg selv patologisk, men er en prosess med tilpasning til den nye situasjonen. Noen ganger er imidlertid sorgprosessen ikke sunn. En av seks personer som mister noen utvikler en depresjon året etter. Gråt, sinne eller melankoli er en del av helingsprosessen, og er normale. Problemet oppstår når disse indre følelsene er i konflikt med den festlige atmosfæren til jule- og nyttårsaften. Dette er hva psykologer og terapeuter kaller "tom stol-syndrom."

Før hadde familien en dempingsfunksjon i møte med "livets harde slag" og i håndtering av viktige kriser. Nå føler den enkelte i krise seg ofte veldig ensom.

Tags