Covid-trykket gir høyere risiko for overfylte sykehus

Helsedepartementet på Kanariøyene har i dag økt risikonivået for covid-19 på Gran Canarias sykehus til nivå 3, høy risiko, og på La Palma til nivå 2, moderat risiko.

Illustrasjon: Helsedepartementet

Tenerife fortsetter på nivå 2, og de øvrige Kanariøyene på nivå 1, lav risiko.

Det er fem risikonivåer, fra 0 til 4. Et høyt risikonivå innebærer en større fare for at sykehusene skal bli overfylt og ikke får plass til flere pasienter.

Indikatorer for tilgjengelige helseressurser, primært antallet ledige sengeposter, avgjør hvilket nivå som settes.

Trykket er kun høyt på ordinære sengeposter. For intensivposter, er det lav eller moderat risiko på alle Kanariøyene.

Totalt på Kanariøyene legger covid-pasienter nå beslag på 18,5 prosent av de ordinære sengepostene, hvilket medfører risikonivå 2.

På Gran Canaria er det over 30 prosent, og på La Palma i underkant av 30 prosent.

På intensivposter legger covid-pasienter beslag på 4,6 prosent.

Det er 1,06 intensivpasienter med covid-19 per 100 000 innbyggere.

Smitteraten for innbyggere over 60 år har steget fem prosent den siste uken.

Alle Kanariøyene har et høyt risikonivå for covid-smitte, unntatt La Palma og La Gomera, som har et moderat nivå, skriver helsedepartementet i en pressemelding.