Sydenlegens helsetips om blodpropp i leggen

FAGARTIKKEL: I denne ukens helsetips tar jeg for meg blodpropp, en bekymring mange av mine eldre pasienter her på Gran Canaria har gitt uttrykk for, og som for noen også er en realitet. 

Blodpropp er en akutt medisinsk tilstand, og må behandles raskt. Ill: Pixabay

Av: Dr. Kjell Vaage redaksjonen@canariajournalen.no

Blodpropp i leggen er en akutt tilstand hvor det dannes blodpropp i de store, dype venene i leggene. Dette er en akutt medisinsk tilstand som krever rask medisinsk behandling.

Kan bli flere centimeter

Blodets levringssystem, skadet årevegg og langsom blodstrøm er hovedårsak til blodproppdannelse.

Den vil etterhvert øke i størrelse ved at andre bestanddeler i blodet fester seg rundt den, og kan derfor bli opptil flere centimeter lang og blokkere blodstrømmen helt.

Ofte hender det at en blodpropp løsner og følger blodbanen til andre steder i kroppen, som regel til lungene.  Det fører til skarpe brystsmerter, hoste, svimmelhet, kortpustethet og rask puls.

Viktig å bruke leggmusklene

Våre samleårer, venene, fører blod tilbake fra kroppens organer til hjertet. Hos en person i hvile vil normalt to tredjedeler av blodet være i venene.

Under fysisk aktivitet vil leggmuskulaturen virke som en pumpe, og bidra til rask og god tilbakestrømningen av blodet til hjertet.

Derfor er det viktig å bevege seg og bruke leggmuskelen mest mulig, især på lange flyreiser eller når man sitter stille lenge.

Blodpropp i leggen er det vanligste, men kan forekomme både i lår, bekken, arm og skulder. Menn er noe mer utsatt for blodpropp i leggen enn kvinner.

Faren for å få blodpropp øker betydelig etter 40-50 års alder.

Symptomer

Blodpropp i leggen er akutt innsettende, med rød, øm og spent legg, ofte med feber.

Ved blodpropp i leggen er det en rekke mulige symptomer. Ensidig hevelse forekommer alltid. De typiske betennelsestegnene som smerte, varme og rødhet er ofte tilstede, men ikke alltid.

Disse symptomene er ofte ledsaget av feber. Ved blodpropp i leggen er det ofte smerte eller sårhetsfølelse ved gange eller stående stilling.

Behandling og forebygging

Ved blodpropp i leggen er målet med behandlingen å forhindre at blodproppen flytter seg til lungene, og å forhindre at blodproppen tetter igjen viktige blodårer. Derfor er akutt oppløsning av blodproppen svært viktig.

Ved behandling med blodproppoppløsning brukes heparin og i tillegg antikoagulerende warfarin (Marevan), tabletter som reduserer blodets levringsevne. 

Måler hvordan blodet levrer seg

For å kontrollere effekten av warfarin måler vi INR i en blodprøve fra fingeren. INR beskriver med tall hvordan blodet levrer seg, og ved behandling ønsker vi normalt å ha INR mellom tallene 2 og 3.

INR på 1 er den normale blodlevring for oss alle. Når INR tallet er 2, kan man som huskeregel si at blodet nå bruker dobbel tid for å levre seg. Ved tallet 3 tar det 3 ganger så lang tid og så videre.  

Vitamin K og alkohol reduserer virkningen av medisinen

Vitamin K er vitaminet for blodets levringsevne, blodkoagulering, og har dermed motsatt effekt av warfarin. Derfor må alle som bruker warfarin være godt kjent med de matvarer som inneholder Vitamin K, og dermed reduserer effekten av warfarin.

 Også enkelte medikamenter og alkohol kan redusere eller øke effekten av warfarin og forandre INR-verdien drastisk, med fatale følger. Derfor må man bli godt behandlet og velregulert med en rekke INR-målinger av sin lege.

Deretter bør pasienten selv passe på å bruke stort sett de samme matvarene og ha tilsvarende alkoholinntak som i reguleringsperioden. Det er under hele behandlingen nødvendig med minst en INR-måling hver måned.

Det er viktig å vite at både behandling og inntak av vitamin K, medisiner og ikke minst alkohol kan føre til store individuelle forskjeller i koaguleringsevnen. 

Vitamin K i matvarer finner vi i frukt og grønt og spesielt i alt det grønne. Det gjelder alle salater, brokkoli, agurk med mer. Spis derfor samme mengde også av dette når man innstilles på warfarin ved hjelp av INR.  

Egenbehandling

Annen behandling består i umiddelbar avlastning og heving av leggen, tidlig bevegelse og ikke minst kompresjon av leggen ved bruk av elastiske støttestrømper.

Dette er nødvendige og enkle tiltak som pasienten ofte overlates til selv å utføre.

Forebygging

Det er viktig alltid å forbygge blodpropp i situasjoner med økt blodpropprisiko, for eksempel i forbindelse med kirurgi, spesielt hos eldre, eller de som har hatt blodpropp tidligere.

Det gjelder også for kreftpasienter som har økt hyppighet av blodpropp. Det er viktig med bevegelse så tidlig som mulig dersom det lar seg gjøre, samt bruk av elastiske støttestrømper.

Medikamentene warfarin og lavmolekylært heparin kan også brukes til å forebygge blodpropp i leggen og lungeemboli. Østrogenholdige prevensjonsmidler anbefales ikke etter at pasienten har hatt blodpropp.

Undersøkelse og diagnostikk

Blodproppmistanke krever rask undersøkelse i kombinasjon med blodprøve og ultralyd for å få en sikker diagnose.

Ved blodpropp er det en rekke symptomer som gir oss en mistanke om at det foreligger en blodlevring i de dype årene i leggen.

Legen utfører derfor raskt en orienterende undersøkelse av leggen med måling, trykking og forskjellige bevegelser for å utløse typiske smertediagnostiske tegn. Det tas raskt blodprøve for infeksjon, og en blodprøve kalt D-Dimer som ved blodpropp er økt. 

Det er likevel kun ultralydundersøkelse som kan bekrefte eller avkrefte diagnosen. Røntgenundersøkelse med kontrast er også mulig dersom ultralyd ikke er tilgjengelig.

Årsaker

Årsakene til blodpropp i leggen kan være skade på blodkarveggen, stillesitting over lengre tid, sengeleie, graviditet, kreftsykdom og medfødte tilstander som påvirker blodlevringssystemet.

Det er en rekke forhold som kan føre til dannelse av blodpropp i de dype venene i bena. Den viktigste årsaken er manglende bevegelse.

Derfor ser vi økende blodproppfare ved langvarig sengeleie i forbindelse med sykdom og etter operasjon. Den økte reisegleden til dagens pensjonister med langvarig stillesitting ved lange reiser fører til tregere sirkulasjon, og øker risikoen for blodproppdannelse i leggen.

Det er en klart økende fare for blodpropp etter benbrudd, hofteoperasjon eller ved innsetting av protester. Økt blodpropprisiko er det også for gravide, overvektige og ved bruk av østrogenholdige medisiner.

I tillegg finnes noen medfødte, arvelige avvik i blodlevringssystemet som fører til økt anlegg for å få blodpropp.

Som en oppsummering kan man si at kombinasjonen av redusert blodstrøm, skade på åreveggen eller aktivering av blodlevringssystemet er viktig årsak til dannelse av blodpropp.

En rekke tilstander som er forbundet til dette gir økt risiko. Blodpropp oppstår derfor ofte grunnet sengeleie etter operasjoner, infeksjon, dehydrering, kreftsykdom eller hjertesvikt.

Risikoen er også økt ved graviditet og ved tidligere tilfelle av blodpropp.

Prognose

Prognosen er god, men alvorlige komplikasjoner kan forekomme.

Blodpropp kun i leggen gir lav risiko for at proppen skal ende i lungene, og dødeligheten er på én prosent.

20 prosent av pasientene vil senere utvikle posttrombotisk syndrom. Det er en tilstand som kjennetegnes ved kronisk hevelse, åreknuter, kronisk leggeksem og sårdannelse. Forebygges best ved bruk av elastisk støttestrømpe og smøring av huden med salve eller hudkrem.

Faren for blødning de første 6- 12 måneder er på 10-15 prosent. Blødningene skyldes behandling med warfarin. Det kan forebygges med hyppige INR-målinger og dosejustering.

Fakta om blodpropp i leggen

  • Blodpropp i leggen er en akutt medisinsk tilstand som krever rask medisinsk behandling. Hvis en slik propp løsner og følger blodbanen til lungene, kan det få svært alvorlige følger.
  • Blodpropp i leggen gir symptomer som hevelse i den ene leggen, smerter ved bevegelse og sårhet ved trykk og noen ganger feber. 
  • Behandlingen er å gi blodfortynnende medisiner som løser opp proppen, for å hindre at den når lungene og blir livstruende.
  • En av risikofaktorene er lengre tids stillesitting, som for eksempel på lange flyturer, eller etter operasjoner.

Lenker

Helsestasjoner på Gran Canaria

Artikkelforfatteren

Dr. Kjell Vaage har i en årrekke drevet legekontor i Patalavaca-Arguineguin på Gran Canaria.

Tags