Sydenlegens helsetips for influensa

FAGARTIKKEL: Året influensautbrudd er i gang. Mange er nå reist hjem for julen og vil med sikkerhet frakte med seg influensa tilbake til Gran Canaria på nyåret.

Influensa kan bremse julegleden kraftig. Foto: Pixabay

Av: Dr. Kjell Vaage redaksjonen@canariajournalen.no

Haukeland sykehus melder at mange vil bli influensasyke i julen ettersom Vestlandet er hardt rammet. Derfor kan min medisinske julehilsen om influensa passe bra sammen med ønske om en god jul og et godt nyttår til dere alle.

Influensa er en virussykdom med muskel- og leddsmerter, feber og hoste. Det er sjelden nødvendig med annet enn hvile og rikelig væskeinntak.

Influensa er en virusinfeksjon i luftveiene som gir feber, hoste og smerter i muskler og ledd. Sykdommen er vanligst i vintermånedene, og det er årlige epidemier i Norge.

Viruset smitter gjennom dråpesmitte, og derfor er det viktig med god hygiene. Influensa trenger sjelden medisinsk behandling, men det er viktig å drikke rikelig med væske dersom man har høy feber.

En influensainfeksjon varer gjerne en til to uker, men barn kan gå tilbake i barnehagen når feberen har gitt seg, og allmenntilstanden er god nok.

Symptomer

Feber med frysningsfølelse og muskel- og leddsmerter i følge med tørrhoste er symptomene som kjennetegner influensa.

Tørrhosten er vanlig i den første fasen, men hosten kan bli mer slimete etter noen dager.

Mange har sår hals og rennende nese, som ved forkjølelse. De fleste opplever å bli slappe og kan ha hodepine.

Behandling og forebygging

Influensa behandles først og fremst med hvile og ro. Det er viktig med rikelig inntak av væske dersom man har høy feber.

Dersom man har høy feber, er det viktig å drikke rikelig med væske. Febernedsettende og smertestillende medisiner som paracetamol og ibuprofen kan brukes dersom man har feber, men det vil ikke bekjempe infeksjonen.

Antibiotika vil ikke ha noen effekt i behandlingen av influensa, da antibiotika kun hjelper i behandling av bakterielle infeksjoner. Det finnes en type medikament som kan brukes til å behandle influensa. Det er medikamenter av typen neuraminidase-hemmere.

De medisinene vil angripe viruset, men det er ikke vist særlig effekt. Derfor anbefales ikke disse medikamentene til vanlig bruk.

Behandling ved sykehus

Risikogrupper kan ha behov for behandling ved sykehus, eller med neuraminidase-hemmere. Det fordi de ikke vil bekjempe sykdommen like raskt, og derfor blir medisinene erstatningen for et sviktende immunforsvar.

Risikoutsatte er gravide, eldre, og personer med svekket immunforsvar.

 Man bør kontakte legehjelp dersom man føler seg svært dehydrert, har stadig oppkast og ikke drikker væske, ved rask eller anstrengt pust, blå lepper, får anfall med kramper, eller dersom man viser tegn til forvirring.

For å hindre å bli smittet eller å smitte andre med influensa, er det viktig med god håndhygiene. Det kan man oppnå ved å vaske hendene ofte eller bruke desinfeksjonssprit i de tilfeller der håndvask er umulig.

Man bør hoste i et papirlommetørkle eller i albuegropen. Hos risikoutsatte personer er det aktuelt med vaksinasjon for influensa.

Undersøkelse og diagnostikk

Symptomene på influensa er så typiske at legen som regel vil kunne diagnostisere det uten å ta prøver.

Feber sammen med muskel- og leddsmerter i tillegg til forkjølelses-lignende symptomer, som rennende nese og sår hals eller hoste, gjør influensa til en enkel sykdom å diagnostisere.

Som regel er det så tydelige symptomer at det ikke er nødvendig med prøver for å bekrefte sykdommen. I de tilfellene der symptomene er vage, kan man bekrefte at det er influensa med prøve fra svelg (nasofarynxprøve) eller blodprøve.

  • Blodprøver
  • Mikrobiologiske prøver

Årsak

Influensavirus A eller B forårsaker influensa. Disse virusene forandrer sin antigene-sammensetning ofte, som gjør at man kan bli smittet igjen selv om man har hatt influensa før.

Det er et stort mangfold av forskjellige antigener i de virusene, og antigenene blir stadig forandret. Det er antigenene til viruset vårt immunforsvar gjenkjenner, og bruker til å bekjempe viruset.

Når immunforsvaret har gjenkjent et antigen vil det gi immunitet mot det samme antigenet i fremtiden. Det at antigenene hos influensavirus forandrer seg, gjør at vi kan få den samme sykdommen igjen.

 Influensa smitter gjennom dråpesmitte fra luftveiene. Hosting, nysing, og nærkontakt er derfor den vanligste måten viruset smitter. Det kan også smitte via hendene, derfor er det viktig med god håndhygiene.

Influensa har en inkubasjonstid på en til fire dager, det vil si at man er smittet en til fire dager før man føler seg syk. Man kan selv smitte andre fra dagen før man blir syk og om lag fem dager fremover.

Prognose

Influensa vil som regel gå over i løpet av en til to uker. Barn som har influensa, kan gå tilbake i barnehagen når feberen har gitt seg og allmenntilstanden er god nok.

Influensa vil i de fleste tilfeller gå over i løpet av en til to uker, og barn som er syke kan starte aktivitet igjen så snart feberen har gitt seg.

Risikogrupper bør få behandling med antivirale medisiner, som neuraminidase-hemmere. I de tilfellene kan sykdommen ta lengre tid, og det kan være nødvendig med behandling på sykehus.

Influensa kan føre til en alvorlig forverring av tilstanden hos personer med andre sykdommer.

Fakta om influensa

  • Influensa er en virussykdom med muskel- og leddsmerter, feber og hoste. Det er sjelden nødvendig med annet enn hvile og rikelig væskeinntak.
  • Antibiotika har ingen effekt ved influensa. Det finnes antivirusmedikamenter, men det brukes kun av spesielt utsatte grupper.
  • Influensa smitter ved dråpesmitte, og man er smittsom for andre fra en dag før man blir syk og omtrent fem dager frem i tid.

Lenker

Helsestasjoner på Gran Canaria

Artikkelforfatteren
Dr. Kjell Vaage har i en årrekke drevet legekontor i Patalavaca-Arguineguin på Gran Canaria. Foto: Hugo Ryvik

Tags