Partikkelforurensning tar liv

Over hele verden dør mange hvert år som følge av partikkelforurensning. 93 prosent av befolkningen på Kanariøyene pustet inn forurenset luft i 2019.

Ill: Ecologistas en Acción/Canariajournalen

Den årlige rapporten om luftkvalitet fra Ecologistas en Acción, konkluderer med at 93 prosent av Kanariøyenes befolkning pustet inn luft med forurensningsnivåer som overskrider anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon.

De siste 20 årene er partikkelforurensningen globalt blitt redusert med 41 prosent, noe som gir 9 måneder høyere forventet levealder, til sammenligning med forurensningsnivåene i 1998. Grunnet covid-19 har man fått bekreftet at en redusering av trafikk i byene vil få klare positive innvirkninger på luftforurensningen. Dette mener man igjen vil forbedre folkehelsen. 

Partikkelstøv (PM10 og PM2,5) og svoveldioksid (SO2) har størst utbredelse og påvirkning på befolkningen. Forekomsten er størst sør på Gran Canaria og sør på Tenerife, spesielt i områdene rundt de termiske kraftverkene.

Et problem spesielt for Kanariøyene er partiklene som blåser over fra det afrikanske kontinentet, den såkalte calimaen. Sahara-støvet bidrar til de høye nivåene av PM10-partikler, som også er helseskadelig. I den årlige rapporten heter det også, at i løpet av 2019 har man sett en reduksjon i nivåene av nitrogendioksid (NO2), mens man har sett en økning i nivåene av partikkelstøv og svoveldioksid.  

Rapporten baserer seg på data som er samlet inn fra 805 målestasjoner rundt om i Spania. 61 av disse ligger på Kanariøyene. 

Hvert år blir det registrert rundt 30 000 for tidlige dødsfall i Spania på grunn av sykdommer som stammer fra luftforurensning, ifølge la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

Tags