Gjør 600 kilometer turstier tryggere

Øyrådet på Tenerife bruker 567 271 euro på å forbedre sikkerheten for vandrere på over 600 kilometer turstier.

Foto: Martinmark

Spesialister har definert 137 steder på stiene hvor sikkerheten må forbedres, skriver øyrådet i en pressemelding.

Arbeid som skal utføres er blant annet bygging av murvegger og andre murarbeider, montering av rekkverk og kjettinger, utvidelse av bredden, rydding av stiene og fjerning av skredmasser, montering av varselskilt, og bygging av trapper.

Turstinettverket på Tenerife er totalt på 1200 kilometer.

Cirka 580 000 turister besøker årlig Tenerife for å gå turer i naturen, ifølge tall fra turistrådet.

Mange fastboende bruker også turstiene flittig.

Tags