Gir pengestøtte til gjendyrking av landbruksmark

Øyrådet på Gran Canaria har satt av 81.200 euro som skal gis i støtte til dyrking av landbruksmark som har ligget brakk i minst tre år.

Typisk småbruk på Gran Canaria. Foto: Hugo Ryvik

Det gis 2000 euro i støtte per hektar mark, og 2600 hvis tomten har et nedlagt veksthus, skriver øyrådet i en bulleteng.

Målet er å reversere det progressive tapet av udyrket mark, noe som har en negativ effekt på landskap og miljø, ifølge øyrådet.

Oppdyrkingen skal bidra til å øke Gran Canarias selvforsyning av mat og redusere avhengigheten av matvarer fra utlandet. Dette er et prioritert område for øyrådet.

Det er et særlig ønske om et generasjonsskifte med unge landbrukere, profesjonalisering, mer organisk dyrking og integrering av kvinner på landet.

De som får innvilget støtte, må begynne dyrkingen innen 31. desember i år. Det må dyrkes grønnsaker, blomster, frukt eller fôr.

Tags