Fant plast i magen til ni av ti sjøfugler på Kanariøyene

Forskere ved universitetet i Las Palmas har funnet plast i magen til ni av ti sjøfugler som ble undersøkt på Kanariøyene.

-Hallo! Kan jeg få litt mindre plast på menyen? Foto: KevinPhillips

Enorme mengder plast flyter med havstrømmene til Kanariøyene, og en god del havner i fordøyelsessystemet til havdyr og fisker.

I tidligere vitenskapelige undersøkelser har forskere funnet plast i magen til hvaler, havskilpadder, fisk og maneter på Kanariøyene.

På noen av Kanariøyene er det anslått at det finnes millioner av plastartikler per kvadratkilometer havoverflate, og det er påvist store mengder plast dypere ned i havet også.

Forskerne ved universitetet har undersøkt 88 fugler av ulike arter som døde i 2020 og 2021 på Gran Canarias rehabiliteringssenter for ville dyr.

Fugleartene hvor forskerne fant flest eksemplarer med plast i innvollene var portugiserskjære (Calonectris borealis), Middelhavssølvmåke (Larus michahellis), og Passatstormsvale (Oceanodroma castro).

I portugiserskjære ble det funnet plast i alle de undersøkte fuglene, i Middelhavssølvmåkene ble det funnet i nesten ni av ti fugler, og i passatstormsvalene nesten fire av ti.

I over sju av ti tilfeller var det plast fra fiskenett som ble funnet.

Forskerne påpeker at fuglene har fått i seg plast både ved å spise fisk som hadde plast i innvollene, og ved å innta biter av fiskenett ved en feil i den tro at det var mat.

I alle de undersøkte fuglene ble det også funnet spor av forskjellige plastrelaterte kjemikalier.

Det har blitt anslått at bestanden av sjøfugler har blitt redusert med 70 prosent siden 1950.

28 prosent av artene blir ansett som truet.