225 000 eneboliger og 120 000 boligblokker kan installere solceller

I underkant av 225 000 eneboliger og over 120 000 boligblokker på Kanariøyene kan installere solcellepaneler, ifølge en studie fra energiselskapet EDP.

Solcellepaneler på et tak på Gran Canaria. Foto: Cabildo de Gran Canaria

Studien viser til at det i gjennomsnitt er 2782 soltimer per år på Kanariøyene, hvilket vil si at det er sol over 30 prosent av årets totale timeantall.

Potensialet for bruk av solenergi er derfor stort.

Tre firedeler av øygruppens 162 000 boligblokker har tilstrekkelig areal utendørs til å installere solcellepaneler som kan dekke hele strømforbruket, ifølge studien.

Det samme gjelder sju tideler av Kanariøyenes nesten 320 000 eneboliger.

Opptil ti prosent av kostandene med å installere solceller for eget strømforbruk kan trekkes av på skatten på Kanariøyene, pekes det på.

Gran Canarias øyråd har i tillegg et eget program, der det gis én euro i støtte per watt opp til et maksimalbeløp på 3000 euro for eneboliger, mer for boligfellesskap.

Hver kilowatt solceller som installeres, kan gi en daglig besparelse på 25 prosent i gjennomsnitt på strømkostnadene i en bolig, understrekes det i rapporten.

Canariajournalens redaksjon gjør oppmerksom på at EDP tilbyr solcelleinstallasjoner, og derfor kan ha egen interesse av å fremstille solenergi i et positivt lys.