Dette må du vite hvis du eier bil på Kanariøyene

NYE REGLER: Kjøretøyloven i Spania er endret med effekt fra 1. august 2018. Her kan du lese hva som er nytt.

Blått registreringskilt for biler dom driver persontransport, ny utslippsklassifisering og blåys på alle utrykningskjøretøy er blant nyhetene. Ill: DGT / Caariajournalen

Gult varsellys med egen energikilde som kan stå stabilt på veien skal finnes i bilene i tillegg til varseltrekant og skal benyttes når biler blir stående i veien på grunn av ulykker eller tekniske feil som gjør at de ikke kan flyttes.

Drosjer og leiebiler med sjåfør for opptil ni personer (personbiler som driver persontransport med ikke er drosjer - VTC), skal ha blå registreringsskilt slik at de skiller seg bedre ut fra andre kjøretøy.

Persontransport kan ikke utføres av uautoriserte, og dette skal gjøre det vanskeligere å kjøre piratdrosje.

Eksisterende biler må bytte skilter i løpet av ett år.

Pick-uper (biler med lasteplan) som er opptil 3,5 tonn tunge og to meter høye, og har fast vegg som skiller fører og passasjerer fra lasteplanet, blir nå ansett som personbiler og må følge samme regelverk som disse.

Alle utrykningskjøretøy skal nå ha blå utrykningslys. Tidligere har kun politibiler hatt blått lys. Kjøretøy som er registret før 1. august 2018 må bytte til blålys i løpet av to år.

Ny klassifisering av biler i forhold til utslipp

Klasse 0 er biler med nullutslipp, ECO er miljøbiler med lave utslipp, B og C er kjøretøy som går på bensin og diesel med forskjellig Euro-klassifisering, A er alle som ikke passer i de andre kategoriene.

Kjøretøyforskriften innlemmer i tillegg en definisjon av kjøretøyet for deling av et ubegrenset antall av brukere i et avgrenset dekningsområde, som skal ha en egen merkelapp (V26).

Lenker

Veikart for Kanariøyene