Flere domfelt for vold mot kvinner

661 personer ble domfelt for vold mot kvinner på Kanariøyene i årets tredje kvartal, en økning på 6,1 prosent fra samme kvartal i fjor.

Foto: KittiphanTeerawattanaku

2182 saker om vold mot kvinner ble behandlet av domstolene i tredje kvartal.

718 endte med domfellelser.

I en tredel av sakene som ble behandlet, ble den anklagede kjent skyldig.

Antallet frifinnelser gikk ned med 7,4 prosent.

2439 anmeldelser for vold mot kvinner kom inn i perioden juli-september, en nedgang på 2,5 prosent.

Raten for vold mot kvinner var 22,1 tilfeller per 100 000 innbyggere i denne perioden, den fjerde høyeste raten i Spania. 

486 kvinner ble innvilget beskyttelse mot voldsutøvere, 114 færre enn i fjor.

Tallene er presentert av det spanske observatoriet for vold i hjemmene og kjønnsbasert vold, som er knyttet til rettsvesenets generalråd.