Se foto fra livet i havdypet på Kanariøyene

Havvernorganisasjonen Oceana er i ferd med å dokumentere den rike marine floraen og faunaen i havområder ved Kanariøyene med bilder og film. Her kan du se noen av de beste bildene.

Havforskerne beveget seg først i et område nord for Kanariøyene, hvor de undersøkte to tidligere udokumenterte undersjøiske fjell som har fått navnene Triton og Dacia.

For tiden er de sør for El Hierro, i havområdet Mar de Calma, hvor det var et undersjøisk vulkanutbrudd i 2011 og 2012.

Oceana bruker undervannsroboter og dykkere for å fotografere og filme livet i havet.

Ved El Hierro dykker robotene til dybder på mellom 80 og 1000 meter, mens dykkerne tar seg av de grunnere områdene.

Her har de dokumentert blant annet store kolonier av hvit og svart korall, kjøttetende svamper, haier og andre ting som bekrefter det marine mangfoldet.

Oceana har til hensikt å fremme etableringen av den første marine nasjonalparken i Europa sør for El Hierro.

Ekspedisjonen på Kanariøyene startet 14. september og skal pågå i én måned.