Samarbeider for å stoppe slangeinvasjon på spanske øyer

Kanariøyene og Balearene har inngått et samarbeid i kampen mot invaderende slangearter på øygruppene.

To av de frivillige som har fått opplæring som slangefangere. Foto: Gesplan

Begge øygruppene er plaget av uønskede slanger som gjør stor skade på det biologiske mangfoldet.

På Gran Canaria sluker titusener eksemplarer av kalifornisk kongesnok (Lampropeltis californiae) rødlistede firfisler i foruroligende fart.

Ibiza og Formenta på Balearene er plaget av hesteskoslanger (Hemorrhois hippocrepis).

Et møte ble holdt i Las Palmas denne uken mellom kanariske og baleariske myndigheter, samt representanter fra Spanias regjering, kommer det frem i en pressemelding.

Møtet handlet om en strategi for å håndtere problemet. En avtale om samarbeid om håndtering, kontroll og en mulig utryddelse av slangene ble inngått.

Statens kommisjon for naturarv og biologisk mangfold støtter initiativet.

Målet med avtalen er å dele erfaringer og intensivere innsatsen mot slangene

Det er den offentlige institusjonen Gesplan som tar seg av kampen mot slangene på Kanariøyene.

Forslag til tiltak som kan styrke koordineringen mellom øyene og med staten har blitt forberedt.

Nesten 12 000 eksemplarer av kalifornisk kongesnok er fanget i naturen på Gran Canaria siden fangsten startet i 2009.

Slangene har formert seg i rasende fart siden de første eksemplarene ble satt fri eller rømte fra fangenskap.

Til tross for stadig hardere innsats, har det ikke vært mulig å få kontroll på slangeplagen.

Slangene er svært sky, og er ufarlige for mennesker.

Muligheten for å støte på en kongesnok i naturen på Gran Canaria er mikroskopisk, med mindre du bevisst leter etter dem.