Domstol på La Gomera beordret konfiskering av 60 griser

Den lokale domstolen på kanariøya La Gomera har beordret en grisegård stengt, og konfiskering av 60 griser.

Denne karen er ikke en av de konfiskerte grisene, men en verdig representant for arten. Foto: pexels

Beordringen er en pionerdom i dyrevernsammenheng, skriver generalrådet for rettsvesenet i Spania i en uttalelse.

Dette med tanke på at det er et føre-var-tiltak for beskyttelse av dyr innenfor rammen av en straffesak

Gården ligger i Barranco de Santiago, som ligger i San Sebastián de la Gomera kommune.

Gårdeieren er siktet for to forhold.

Vanskjøtsel av grisene, med fare for dyrenes liv, blant annet sterk underernæring.

Han er også siktet for å ha dumpet dyrenes avføring ukontrollert på offentlig mark i ravinen uten noen form for tillatelse.

Dumpingen medfører fare for forurensing av grunnvannet, noe som er veldig vanskelig å reparere, blir det påpekt.

De konfiskerte dyrene er overlatt i øyrådets varetekt.

Tags