Den nye regjeringen på Kanariøyene lover å innføre borgerlønn

Den nye, sosialistiske firepartiregjeringen på Kanariøyene lover å innføre borgerlønn.

Foto: Pixabay

Dette er en av kjernesakene til Podemos, som danner regjering sammen med valgvinneren PSOE, Nueva Canarias (NC) og ASG

Den påtroppende presidenten på Kanariøyene,
Ángel Víctor Torres (PSOE), sier at borgerlønn blir en av de første sakene regjeringen skal gripe tak i, skriver avisen Canarias Ahora.

I en tale i Parque García Sanabria i Santa Cruz de Tenerife i dag, lørdag, etter at partiene signerte regjeringspakten sa Torres at borgerlønnordningen skal være på plass i løpet av et års tid. En regional lovendring må gjennomføres for å få det til.

Kanariøyene har en arbeidsledighet på 21 prosent, og cirka halvparten av de ledige mottar ingen form for økonomisk støtte fra det offentlige.

Mer enn 90 000 mennesker i tre situasjoner kan bli aktuelle for borgerlønnen: De som er sosialt utestengte og er uten inntekt, pensjonister som ikke har inntekt som når opp til minimumsinntekten, og innbyggere som ikke har inntekt som når opp til minimumsinntekten. 

Minimumsbeløp et er grensen som er definert for fattigdom. Borgerlønne skal sikre at disse gruppen blir gitt et tillegg til annen inntekt som gjør at de ikke ligger under denne grensen, som er satt til 60 prosent av gjennomsnittslønnen..

De tre kjerneaksene til regjeringen er sosial rettferdighet, solidarisk økonomi og bærekraftig utvikling .
 
Partilederne Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Podemis) og Casimiro Curbelo(ASG) får srntrale ministerposter, men det er foreløpig ukjent hvilke departementer de skal lede.

Spanske regiioner har en høy grad av selvstyre.

Saker det nå skal legges vekt på er å bekjempe fattigdom og sosial utstøtelse, styrking av velferdsstaten, styrking og forbedring av viktige offentlige tjenester; fremme likestilling; og favorisere etableringen av sysselsetting og økonomisk vekst.

Desduten en bærekraftig utvikling og å bekjempe klimaendringer; forsvare politisk regenerering og modernisering av offentlige forvaltninger; og gå inn for en rettferdig og tilstrekkelig finanspolitikk.