Unge mennesker kan få 250 euro i husleiestøtte per måned

Regjeringen på Kanariøyene ga 21. juli klarsignal til å innføre et system der innbyggere som er 18-35 år gamle kan få subsidier til husleien.

Å skaffe seg tak over hodet er ingen selvfølgelighet. Foto: DevinAvery

Raskt økende priser både for leie og kjøp av boliger er et problem for unge mennesker som prøver å skaffe seg sin egn bolig i etableringsfasen på Kanariøyene.

Ministerrådet har autorisert en pott på 10,6 millioner euro over to år til dette formålet.

Støtteprogrammet kalles Bono Renta Joven.

Myndighetene anslår at 3500-4000 unge mennesker innfrir kravene til å får en slik støtte.

Søkerne må være fastboende, og registrert med en leiebolig på Kanariøyene.

Leiestøtten er på 250 euro per måned, og det er et krav at husleien ikke kan være høyere enn 600 euro for en bolig, og 300 euro for leie av et rom.

Et annet økonomisk krav er at søkerne må tjene likt med, eller mindre enn tre ganger så mye som indikatoren for offentlig inntekt (IPREM). Den er for tiden er på  23 725 euro per år.

Støtte kan søkes så snart en offisiell bulleteng om dette er sendt ut fra den regionale regjeringen.

Utbetalingen av støtten skal skje kvartalsvis etter at betaling av husleien er kontrollert.

Hver mottaker kan få støtten i opptil to år. Den utbetales retroaktivt fra 1. januar i år og 24 måneder fremover.

Støtteordningen er en del av den spanske stats boligplan, og pengene kommer fra staten.

Handelskammeret skal bidra til å samle inn og registrere søknader slik at prosessen går fortere.

Tags