Advarer om prisboble for leie av faste boliger i provinsen Las Palmas

Provinsen Las Palmas er en av fem provinser i Spania der prisnivået for å leie boliger nå har nådd et historisk høyt nivå, ifølge en rapport fra den Schibsted-eide eiendomsportalen Fotocasa.

Bolig til leie på Gran Canaria. Prisnivået er fortsatt ikke avskrekkende sett med skandinaviske øyne, men for folk med kanarisk inntekt er det i ferd med å bli svindyrt i en del områder. Foto: Hugo Ryvik

I provinsen Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura og Lanzarote) er gjennomsnittsprisen for boligleie oppe i 7,65 euro per kvadratmeter på Fotocasas prisindeks.

Det er vel så høyt som i 2007-2008, før den økonomiske krisen førte til et fall i leieprisene.

Særlig sterk prisøkning i fjor

Fotocasa advarer om at det er en prisboble som ligner den som var for ti år siden.

Selskapets direktør for boliganalyser, Beatriz Toribio, viser til at prisnivået for leie av faste boliger i Spania har steget kontinuerlig de siste tre årene, og at prisstigningen var særlig stor i 2017, særlig i de største turistområdene.

Snart nytt toppnivå på Kanariøyene totalt

I den autonome regionen Kanariøyene er prisnivået bare 0,6 prosent under det foreløpige toppnivået, som ble nådd i tidligere toppen ble nådd i mai 2014 med 7,64 euro per kvadratmeter. I mai 2018 var det oppe i 7,59 euro.

Det er særlig i turistområder at prisen for leie av faste boliger har steget. Ifølge Fotocasas rapport er det blant annet fremveksten av ferieboligutleie, lav kjøpekraft og boligspekulasjon.

Tror det vil flate ut

Toribio påpeker imidlertid at prisstigningen vil ha en tendens til å flate ut siden lønnsutviklingen for spanjoler gjør at de ikke kan betale særlig høyere leie enn i dag – kjøpekraften øker ikke.

Kanariøyenes regionsregjering har dessuten kunngjort en rekke tiltak i boligplanen for de neste fire årene for folk som ikke har råd til å betale markedsleie. Flere kommunale utleieboliger med lav husleie for særlig vanskeligstilte skal blant annet komme på plass.

Ny topp i Las Palmas nådd i januar

De andre fem provinsene hvor leieprisnivået er historisk høyt er Balearene, Salamanca, Barcelona og Madrid. I Las Palmas ble det nye toppnivået nådd i januar i år, Madrid i april, og Balearene og Salamanca i mai.

På regionsnivå har Catalonia, Balearene og Madrid nådd en ny pristopp. 27 spanske kommuner har passert det tidligere toppnivået for boligleie.

Tags