Søppelberget på Gran Canaria vokser for fort

Søppelfyllingene som fins på Gran Canaria, en i Salto Negro i Las Palmas og en i Juan Grande i sør, er i ferd med å bli fulle lenge før tiden, og foreløpig fins det ikke alternativer.

Salto Negro i Las Palmas fylles raskt opp med søppel. Foto: Cabildo de Gran Canaria

Ifølge øyrådets sjef for avfallstjenester, Elisa Monzón, er det allerede bedt om autorisering til å åpne to nye celler på søppelfyllingene, skriver avisen Canarias Ahora.

Livslengden for de to søppelfyllingen er kortet ned til henholdsvis år 2033 og 2028, men teknikerne kan angivelig ikke sette noen nøyaktig dato.

Bare 30 prosent organisk gjenvinnes

Avfallsanleggene er bare i stand til å gjenvinne 30 prosent av det organiske avfallet som kommer inn, ifølge Monzón. Resten havner på fyllingene.

Ecopark, et topp moderne resirkuleringsanlegg sør på øya, håndterer angivelig resirkulerbart avfall fra de gule, grønne og blå konteinerne, det vil si metall og plast fra de gule, glass fra de grønne og papp fra de blå, uten problemer, men blandet, organisk avfall er det dårligere resultat for.

Fagforeningsrepresentanter peker angivelig på dårlig forvaltning av selskapet som har kontrakt på å drive avfallshåndteringen. Det vises til hvor fort fyllingene har blitt fylt opp i løpet av bare to år.

EU har etablert et mål på 65 prosent resirkulering av husholdningsavfall innen 2035, og en reduksjon av avfall som legges på fyllinger til 10 prosent.

Tror kildesortering i hjemmene er løsningen

Miljøråd Miguel Ángel Rodríguez mener at hovedtiltaket for å redusere søppelberget er å få innbyggerne til å kildeseparere mer hjemme, og for å få til det måt det lages lover som gjør at folk kan straffes hvis de ikke kildesorterer.

Han viser til at de tekniske alternativene som fins i dag er å starte et søppelforbrenningsanlegg eller en ny søppelfylling i en ny ravine. Sistnevnte alternativ vil de helst unngå.