62 ulovlige byggekonstruksjoner avsløres på Kanariøyene per døgn

I gjennomsnitt oppdages det 62 ulovlig oppførte bygninger og andre konstruksjoner på Kanariøyene per døgn under inspeksjoner.

Det kan straffe seg hardt å oppføre bygninger og badebassenger ulovlig på Kanariøyene. Illustrasjonsfoto: Egil Ryvik

I 2018 ble det oppdaget cirka 5000 ulovlige byggekonstruksjoner, skriver avisen La Provincia.

De siste seks årene er det oppdaget 135.000 bygninger og andre konstruksjoner som er oppført ulovlig.

Kontroller utføres med helikoptere, inspektører som oppsøker eiendommer og droner. Dronene har oppdaget 4050 ulovlige badebassenger.

Det har vært svært vanlig i lange tider å oppføre bygninger og tilbygg uten byggetillatelse på Kanariøyene. De som avsløres for å ha bygd uten byggetillatelse eller utover det byggetillatelsen tilsier, risikerer nå imidlertid store bøter.

De må som regel også rive de ulovlige byggekonstruksjonene på egen regning.

Nylig ble en bonde fra El Tablero satt i fengsel fordi han hadde oppført et tilbygg ulovlig. Han betalte boten på 6000 euro som han ble ilagt i 2014, men så seg ikke råd til å betale de 25.000 euroene som det ville koste å rive tilbygget

Dermed ble han dømt til fengselsstraff etter å ha unnlatt å innfri frister for riving, og tilbygget ble tvangsrevet. Kostnandene for rivingen må han betale.

Bonden startet soningen i desember 2018.

På Kanariøyene fins det også mange eksempler på større byggeprosjekter som har stoppet opp eller aldri blitt tatt i bruk fordi de er bygd ulovlig eller ikke i henhold til de godkjente tegningene.

Tags