311 boliger ble okkupert på Kanariøyene i første halvår 2020

311 tilfeller av ulovlig boligokkupasjon ble rapportert på Kanariøyene fra januar til juni, 40 flere enn i hele 2019.

Boligblokk sør på Gran Canaria. Foto: Canariajournalen

I hele 2019 ble det rapportert 271 tilfeller, viser en undersøkelse fra CAF, en forening for profesjonelle eiendomsadministratorer på Tenerife.

Resultatene ble presentert av styremedlem José Antonio Acevedo på et møte om ulovlig husokkupasjon og retten til å beskytte eiendom på Tenerife denne uken, skriver CAF i en pressemelding.

Foreningen har etablert en arbeidskommisjon som skal lage den mest omfattende statistikken som hittil er laget om hvordan boligokkupasjon påvirker Kanariøyene.

Målet er å lage en veiledning om tilgjengelige verktøy for å forsvare eiendommene.

Acevedo viser til at husokkupasjon er kriminelt og ikke kan rettferdiggjøres i noen tilfeller, men innrømmer at det er et komplisert område. Noen ganger blir huseieren anmeldt av okkupantene, viser han til. 

Medlemmer skal ha beskrevet eksempler der okkupantene stjeler strøm ved å bryte seg inn i koblingsbokser, fester, bråker og forstyrrer naboene, slåss, eller bedriver narkotikasalg eller virksomhet med prostitusjon.

Dette skjer i åtte av ti tilfeller, hevder Acevedo.

Innenriksdepartementet og statsadvokatens kontor har nylig kunngjort at kampen mot ulovlig husokkupasjon skal styrkes.

Tags