286 ulovlige søppelplasser på Gran Canaria

Det finnes 286 ulovlige søppelplasser på Gran Canaria, og de har økt i omfang med 3300 hektar på tolv år, viser en ny doktorgradavhandling fra geografen Lorenzo Quesada fra universitetet i Sevilla.

Søppelfylling. Foto: Pixabay

Av: Redaksjonen Redaksjonen@canariajournalen.no

Cirka 200 av disse søppelplassene ligger sørøst på Gran Canaria, og 80 ligger i nordvest, ifølge studien.

Det kommer til å bli enda flere hvis ikke en omfattende plan for å bekjempe forsøplingen settes ut i livet, hevder Quesada.

Definisjon

En ulovlig søppelfylling defineres som et område på mer enn 2000 kvadratmeter hvor det dumpes avfall uten noen form for forvaltning eller påkrevd tillatelse.

Det fins imidlertid ingen juridisk definisjon, og det er et problem, ifølge studien.

Overrasket over omfanget

Quesada er overrasket over at det finnes så mange ulovlige søppelplasser, og tror det er like ille på de andre Kanariøyene. 

Mye av søppelet kommer fra byggevirksomhet i turistområder og boligområder, og mye er plastavfall fra landbruksvirksomhet, blir det påpekt.

Byggekollapsen er en av årsakene

Under byggeboomen frem til 2007 ble mange prosjekter planlagt på flere omregulerte landområder, men ble aldri realisert på grunn av den økonomiske kollapsen. På slike tomter er det nå flere søppelfyllinger.

Eksempler

Eksempler på dette er  boligtomter i Costa Canaria sør på øya, ved Sardina-fyret i Gáldar, og i Doctoral.

Andre eksempler som blir trukket frem er El Tablero og El Veril, som ligger i turistområdet sør på øya.

Problemet ligger ikke i at det finnes for få avfallsstasjoner og avfallsmottak, men i en manglende bevissthet blant folk, blir det vist til.

Foreslår løsninger på problemet

Løsningen på problemet er bevissthetskampanjer, og flere folk og penger til å rydde bort  de ulovlige søppelfyllingene. Mer ressurser til Seprona, Guardia Civils flora- og faunapoliti for å drive overvåking, kontroll og etterforskning kreves også, mener Quesada.

Dessuten mer penger til beskyttelse av  naturområder og urbane områder, samt at kommuner og institusjoner blir strengere mot tomteeiere og gir sterkere økonomiske sanksjoner

Det blir også foreslått en institusjonell forskjønningsplan som kan gjøre områdene attraktive å bruke for befolkningen.

Mange aviser at problemet fins

Quesada skal i neste omgang studere hvilken respons som blir gitt overfor avfallsproblemet.  

Han har de siste månedene gjennomført 50 intervjuer med kommuneteknikere, og seks av ti sier angivelig at dette problemet ikke eksisterer i deres kommune.