Las Palmas går inn for å bli en sykkelby

Las Palmas kommune jobber videre med sin store plan om å gjøre byen mer sykkelvennlig. Nå blir antallet sykkelparkeringer med utlånssykler firedoblet

På Gran Canarias landeveier er det mange som sykler, men i ikke så mange i hovedstaden Las Palmas. Det vil kommunestyret gjøre noe med. Foto: Hugo Ryvik

Kommunen har i et par år jobbet med å bygge flere sykkelstier og stasjoner med utlånssykler rundt omkring i byen.

I løpet av andre halvår i år skal byen komme opp i 45 utlånsteder for sykler med 500 sykler tilgjengelige, skriver kommunen i en pressemelding.

I dag er det 11 slike utlånssteder med 160 sykler.

Syklene kan brukes gratis de første 30 minuttene, deretter koster det penger.

De fleste reisene kan sykles

I tillegg skal byen få 47,5 kilometer med sykkelstier og 850 parkeringsplasser for sykler

Nesten alle de daglige persontransportene i byen kan bli gjort med sykkel, ifølge representanter for kommunen.

Transportstrekningen er for det meste under syv kilometer, og passer derfor bra for sykling.

Hver dag er det nå 90 000 motoriserte reiser mellom teateret sør i Las Palmas og havneområdet i nord, skriver kommunen i en pressemelding.

80 prosent av disse kunne vært foretatt med sykkel, hevder de.

Svært få sykler til daglig

Cirka 140 000 innbyggere bor i disse områdene av byen, det vil si 36 prosent av alle som bor i Las Palmas.

I dag blir bare 2910 av alle daglige reiser gjort med sykkel.

Det er bare 0,4 prosent, og en tredel av disse sykler for fornøyelsenes skyld eller for å mosjonere.

Tags