Ryska turist-tappet liten förlust för Kanarieöarna

Ryssar och ukrainare har hittills utgjort en mycket liten andel av turisterna på Kanarieöarna.

Det blir glest mellan ryska Aeroflot-planen på Kanarieöarna. Här ett på Teneriffa 2021. Foto: DavidHerraez

Av: Gunn Kleven gunn.kleven@canariajournalen.no

Den ryska invasionen av Ukraina, och de sanktioner detta innebär, kommer därför inte att resultera i något större direkt turist-tapp på Kanarieöarna.

Det är svårt att förutse hur stor den indirekta förlusten blir på grund av högre priser på olja, gas, bränsle, el och andra varor och tjänster.

Under 0,8 procent

Under 2019, det sista normalåret före covid-pandemin, reste drygt 13 miljoner utländska turister till Kanarieöarna, enligt siffror från den officiella turismundersökningen Frontur.

Ryssar och ukrainare stod för mindre än 0,8 procent av dessa.

Endast 89 098 ryssar och 12 269 ukrainare reste till Kanarieöarna 2019.

Ungefär åtta av tio reste till Teneriffa.

Under 3000 i mars

I mars i år föll 2901 planerade passagerarplatser på direktlinjer från Ryssland och Ukraina bort på grund av kriget.

244 av dessa var från Ryssland och 2277 från Ukraina, meddelade det kanariska turistministeriet i dag, måndag.

Under vintersäsongen från november 2021 till mars 2022 sattes 3 943 platser upp på reguljära direktflyg (reguljärflyg) från Ryssland och 13 504 från Ukraina.

Fler 2019/2020

Under årets sommarsäsong har 23 675 passagerarsäten satts upp från Ukraina, 10 571 fler än sommaren 2019.

Från Ryssland har 4 836 passagerarsäten satts upp, 68 524 färre än 2019.

Som läget är idag är det osannolikt att det blir några direktflyg i vår och i sommar.

Under hela 2021 fanns det 4879 passagerarplatser från Ukraina och 2548 från Ryssland.

1,3 miljoner ryssar reste till Spanien 2019 och de spenderade 1 400 miljoner euro på dessa resor och vistelser.

Det fanns planer på en satsning på ökad turism från Ryssland i Kanarieöarnas turismstrategi, men det håller på att raseras nu.falla isär nu.

Kriget kan ge dyrare flygresor

Kanarieöarnas ekonomi är dock starkt beroende av världen utanför öarna på flera områden.

Det förväntas att kriget kommer att få stor påverkan på ekonomin, och troligen också påverka kanariernas plånböcker.

Högre bränslepriser på grund av kriget driver förmodligen upp priserna på flygresor.

Det kan alltså bli dyrare att flyga till Kanarieöarna, vilket kan leda till ytterligare förlust av turister.

Transporter av varor och råvaror kan också bli dyrare på grund av höjda bränslepriser, vilket kan leda till högre varupriser i butik.

Byggsektorn kan också påverkas på grund av stigande priser på bränsle och material.

Cirka 80 procent av Kanarieöarnas elförbrukning täcks av oljekraftverk, vilket gör att kostnaden för elproduktion stiger. Oljan transporteras till Kanarieöarna med tankfartyg.

- Primärsektorn tänker sig försörjningsproblem orsakade av kriget, konstaterar jordbruksministern.

Transportsektorn på Kanarieöarna ser för sig en ökning av dieselpriserna på tio procent, vilket kommer utöver en prisökning på 32 procent förra året.

Transportsektorn förutspår också en förlängd leveranstid för lastbilar, bussar och reservdelar.

Översättning Thomas Nilsson<thomas.nilsson@canariajournalen.no>