Nesten 12 000 nødtelefoner til krisesentralen for kvinner i 2022

Kanariøyenes krisesentral for voldsutsatte kvinner mottok nesten 12 000 henvendelser om kvinner som var i nød i 2022.

trist kvinne trøst

Vold i nære relasjoner er et stort problem på Kanariøyene.

Cirka 2900 av disse var hastesaker, opplyser departementet for likestilling, sosiale rettigheter, mangfold og ungdom i en pressemelding.

I tillegg kom det over 3000 henvendelser der det ble bedt om informasjon.

Nødgruppen for voldsutsatte kvinner (Dema) ble aktivert ved 1954 tilfeller.

Dema innkvarterte 325 kvinner og 167 barn i krisesenter for å gi beskyttelse mot overgripere.

Juli og august var den verste tiden.

Da mottok krisesentralen 45 telefoner i gjennomsnitt per døgn.

Vold og trusler om vold mot kvinner førte også til at 8723 politiressurser og 767 helsearbeidere ble aktivert i 2022.

208 av kvinnene som ble utsatt for fysisk eller psykisk vold var under 18 år gamle, og 39 var jenter under 12 år.

  • 3374 var 18-35
  • 3718 var 35-55
  • 799 var 55-75
  • 107 var 76-97

I nesten halvparten av tilfellene var det en nåværende partner som begikk voldsovergrep, og i et av fire tilfeller var det ekspartnere.

Fire av ti tilfeller ble varslet av offeret selv.

Fire av ti tilfeller gjaldt fysisk vold, og nesten halvparten gjaldt psykisk vold.

Tre prosent var fysisk vold med seksuelle overgrep.

Resten gjaldt udefinert vold, konsultasjon og koordinering.