Åtte alvorlige ulykker med elsparkesykler på Kanariøyene

Det har vært åtte alvorlige ulykker med elsparkesykler på Kanariøyene i fjor og i år, hvorav to var dødsulykker.

elsparkesykkel

Ikke bare en sykkel, men en liten elektrisk motorvogn.

Fem av ulykkene inntraff i 2021, og tre har inntruffet hittil i år, ifølge en rapport fra Fundación Mapfre. 

De to dødsulykkene skjedde i 2021, en i Las Palmas på Gran Canaria, der to mennesker døde, og en i Arona på Tenerife, hvor en person døde.

385 trafikkulykker med elsparkesykler i Spania i 2021 og hittil i 2022 har blitt analysert.

83 av disse betegnes som alvorlige, og 18 hadde dødelige utfall.

Fundación Mapfre viser til en betydelig økning av dødsulykker i 2021 sammenlignet med 2019 og 2020.

Sammen med Cesvimap har Fundación Mapfre laget en rapport over tiltak utleiere av elsparkesykler har gjort for å redusere ulykkene med opptil 26 prosent.

Blant tiltakene er bruk av hjelm, parkering på steder hvor elsparkesyklene er til minst mulig hinder for annen trafikk, og eliminering av betaling per minutt for å bidra til at brukerne holder fartsgrenser.